Różnicowanie płac ze względu na doświadczenie zawodowe może być dyskryminujące

Różnicowanie płacy zasadniczej tylko ze względu na staż pracy czy doświadczenie zawodowe może być uznane za nierówne traktowanie pracowników. Chodzi o sytuację, gdy doświadczenie zawodowe nie jest elementem istotnym przy ocenie wykonywania zadań służbowych. Wyrok Sądu Najwyższego z 7 lutego 2018 r. (sygn. akt II PK 22/17)

Nowy Kodeks pracy – sprawdź propozycje zmian

W marcu 2018 r. kończą się prace Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy, przygotowującej projekty nowego Kodeksu pracy oraz Kodeksu zbiorowego prawa pracy.

Jak rozliczać się z ZUS w 2018 roku za pomocą programu Płatnik

Od stycznia 2018 r. na przelewie do ZUS podaje się łączną kwotę składek na ubezpieczenia. W deklaracji rozliczeniowej nie ma takiej kwoty, co oznacza, że trzeba sumować kilka kwot. Poza tym w programie Płatnik nie ma możliwości zrobienia przelewu. Oto jeden z wielu problemów, z którymi obecnie muszą sobie radzić płatnicy składek ZUS. Sprawdźmy, co radzi ekspert.

Jak przygotować się do wystawiania e-zwolnień lekarskich od 1 lipca 2018 r.

Od 1 lipca 2018 r. pracodawcy będą otrzymywać zwolnienia lekarskie tylko w formie elektronicznej. Sprawdźmy, jak to będzie wyglądać zarówno od strony samego lekarza, jak i od strony ubezpieczonego oraz płatnika składek.

Jak poprawić błędy przy wypełnianiu blankietu przelewu do ZUS od 1 stycznia 2018 r.

Do 31 grudnia 2017 r. obowiązywały stare blankiety przelewu. Od 1 stycznia 2018 r. nie ma już obowiązku opłacania składek ZUS na specjalnym blankiecie – wypełniając i opłacając je zwykłym, standardowym przelewem. Również dokonując przelewu z konta bankowego nie trzeba już korzystać ze specjalnego przelewu. Warto skorzystać z tych podpowiedzi, aby dwukrotnie nie przesyłać dokumentów do ZUS.

Zasadą stanie się wypłata wynagrodzenia na rachunek pracownika

Od 1 stycznia 2019 r.wynagrodzenie ze stosunku pracy pracodawca będzie wypłacał na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy. Wypłata do rąk własnych pracownika będzie możliwa tylko wtedy, gdy ten złoży pracodawcy w tej sprawie wniosek w formie pisemnej lub elektronicznej.

W czym pomoże doradca płatnika składek ZUS

Od 1 lutego 2018 r. w każdej placówce ZUS płatnicy mogą korzystać z pomocy doradców płatnika składek. Na czym polega pomoc doradcy?

Poznaj 10 terminów (wyrazów, określeń), których nie wolno używać w umowach zlecenia

Zatrudniając osoby na umowę zlecenie należy bardzo dokładnie analizować zapisy tworzonych umów. Nieodpowiednio sformułowane, mogą narazić zatrudniającego na zarzuty celowego zawarcia umowy zlecenie zamiast umowy o pracę, co może spowodować postępowania sądowego i wysokie kary. Sprawdź, jak się przed tym uchronić.

Od kiedy pracownik jest w drodze do pracy

Przepisy nie precyzują początku i końca drogi do pracy lub z pracy. A ma to istotne znaczenie, gdyż może decydować o wysokości świadczeń przysługujących pracownikowi na skutek zaistniałego wypadku, który wydarzy się poza miejscem zatrudnienia. Sprawdźmy zatem, jakie jest stanowisko resortu pracy.

Czy podczas pobytu na zwolnieniu lekarskim pracownik może być ukarany naganą oraz karą pieniężną

Pytanie: Pracownik „przyłapany” na piciu alkoholu w pracy następnego dnia otrzymał zwolnienie lekarskie, które jest systematycznie przedłużane. Czy możemy ukarać go naganą oraz karą pieniężną podczas pobytu na wspomnianym zwolnieniu, czy też musimy poczekać na jego powrót do firmy?