Podwyżki dla nauczycieli od 1 kwietnia 2018 r. i plany na kolejne lata

Od 147 o 271 zł, w zależności od stopnia awansu, wzrośnie średnie wynagrodzenie nauczycieli. Ministerstwo planuje podwyżki także w 2019 i 2020 roku. Poznaj nowe stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, które będą obowiązywać od 1 kwietnia 2018 r.

Świadczenia z ZUS pomniejszają odszkodowania lub renty cywilne

Kwoty należności wypłacanych poszkodowanemu na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego powinny podlegać zmniejszeniu o kwoty wypłaconych z ZUS odpowiednich świadczeń z ubezpieczeń społecznych, których źródłem jest to samo zdarzenie lub czyn. Wyrok Sądu Najwyższego z 15 lutego 2018 r. (sygn. akt I CSK 341/17)

Różnicowanie płac ze względu na doświadczenie zawodowe może być dyskryminujące

Różnicowanie płacy zasadniczej tylko ze względu na staż pracy czy doświadczenie zawodowe może być uznane za nierówne traktowanie pracowników. Chodzi o sytuację, gdy doświadczenie zawodowe nie jest elementem istotnym przy ocenie wykonywania zadań służbowych. Wyrok Sądu Najwyższego z 7 lutego 2018 r. (sygn. akt II PK 22/17)

Nowy Kodeks pracy – sprawdź propozycje zmian

W marcu 2018 r. kończą się prace Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy, przygotowującej projekty nowego Kodeksu pracy oraz Kodeksu zbiorowego prawa pracy.

Jak rozliczać się z ZUS w 2018 roku za pomocą programu Płatnik

Od stycznia 2018 r. na przelewie do ZUS podaje się łączną kwotę składek na ubezpieczenia. W deklaracji rozliczeniowej nie ma takiej kwoty, co oznacza, że trzeba sumować kilka kwot. Poza tym w programie Płatnik nie ma możliwości zrobienia przelewu. Oto jeden z wielu problemów, z którymi obecnie muszą sobie radzić płatnicy składek ZUS. Sprawdźmy, co radzi ekspert.

Jak przygotować się do wystawiania e-zwolnień lekarskich od 1 lipca 2018 r.

Od 1 lipca 2018 r. pracodawcy będą otrzymywać zwolnienia lekarskie tylko w formie elektronicznej. Sprawdźmy, jak to będzie wyglądać zarówno od strony samego lekarza, jak i od strony ubezpieczonego oraz płatnika składek.

Jak poprawić błędy przy wypełnianiu blankietu przelewu do ZUS od 1 stycznia 2018 r.

Do 31 grudnia 2017 r. obowiązywały stare blankiety przelewu. Od 1 stycznia 2018 r. nie ma już obowiązku opłacania składek ZUS na specjalnym blankiecie – wypełniając i opłacając je zwykłym, standardowym przelewem. Również dokonując przelewu z konta bankowego nie trzeba już korzystać ze specjalnego przelewu. Warto skorzystać z tych podpowiedzi, aby dwukrotnie nie przesyłać dokumentów do ZUS.

Zasadą stanie się wypłata wynagrodzenia na rachunek pracownika

Od 1 stycznia 2019 r.wynagrodzenie ze stosunku pracy pracodawca będzie wypłacał na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy. Wypłata do rąk własnych pracownika będzie możliwa tylko wtedy, gdy ten złoży pracodawcy w tej sprawie wniosek w formie pisemnej lub elektronicznej.

W czym pomoże doradca płatnika składek ZUS

Od 1 lutego 2018 r. w każdej placówce ZUS płatnicy mogą korzystać z pomocy doradców płatnika składek. Na czym polega pomoc doradcy?

Poznaj 10 terminów (wyrazów, określeń), których nie wolno używać w umowach zlecenia

Zatrudniając osoby na umowę zlecenie należy bardzo dokładnie analizować zapisy tworzonych umów. Nieodpowiednio sformułowane, mogą narazić zatrudniającego na zarzuty celowego zawarcia umowy zlecenie zamiast umowy o pracę, co może spowodować postępowania sądowego i wysokie kary. Sprawdź, jak się przed tym uchronić.