Światowy Dzień Roweru (3 czerwca) – scenariusz zajęć

Lekcja biblioteczna propagująca jazdę na rowerze: refleksja, pomysły na wykorzystanie roweru w życiu codziennym i zadanie aktywizujące uczniów.

Śpij dobrze! O funkcjach snu i dbaniu o jakość odpoczynku

Zajęcia przybliżają funkcje snu, zapoznając uczniów z podstawowymi informacjami i metodami poprawy jakości snu.

Samokształcenie, doskonalenie zawodowe oraz integracja bibliotekarzy

Nauczyciele bibliotekarze realizują 30-godzinne pensum tygodniowe, lecz obowiązuje ich 40-godzinny tydzień pracy. Karta Nauczyciela precyzuje, jakie zadania zobowiązani są wykonywać poza ustalonym pensum, wśród których jest obowiązek samokształcenia doskonalenia zawodowego.  Sprawdź, jakie są Twoje obowiązki w tym zakresie.

Nowy image biblioteki szkolnej w Witkowie

Rok 2019 był rokiem niezwykle ważnym dla biblioteki naszej szkoły. Początek informatyzacji, remont i udostępnienie  dla uczniów pomieszczenia dawnego magazynu, liczne akcje promujące czytelnictwo i wreszcie „odświeżenie” księgozbioru dzięki realizacji środków NPRC spowodowały, że biblioteka i czytelnia zmieniły się nie do poznania.

Nie wyrzucam, bo jestem eko – scenariusz zajęć

Kształtowanie postaw proekologicznych poprzez zabawę u uczniów młodszych klas szkoły podstawowej.

Kmicicowym śladem – scenariusz lekcji bibliotecznej opartej na powieści „Potop” Henryka Sienkiewicza

Zajęcia wspierające rozwój kreatywności i zdolności planowania, przybliżające uczniom lekturę, pomagające spojrzeć na nią w nowym świetle.

Bądź pomysłowy! Czyli czym jest twórczość i dlaczego jest nam potrzebna

Zajęcia przybliżają różne znaczenia pojęcia twórczości, metody treningu twórczości i jego zastosowanie w codziennym życiu.