Nie wyrzucam, bo jestem eko – scenariusz zajęć

Kształtowanie postaw proekologicznych poprzez zabawę u uczniów młodszych klas szkoły podstawowej.

Uczestnicy: uczniowie klas I-III szkoły podstawowej

Cele ogólne:

  • rozwijanie świadomości ekologicznej,
  • twórcze wykorzystanie odpadów.

Cele szczegółowe, uczeń:

  • poszerza wiedzę na temat środowiska naturalnego,
  • rozumie pojęcia: środowisko naturalne, ochrona środowiska, ekologia, segregacja odpadów, przetwarzanie odpadów (recycling), ponowne wykorzystanie odpadów (upcycling),
  • wykształca proekologiczne nawyki,
  • rozwija spostrzegawczość i wyobraźnię,
  • ćwiczy sprawność manualną.

Materiały pomocnicze:

Materiał pomocniczy Wycieczka do lasu – wizualizacja

Publikacje przyrodnicze ze zdjęciami drzew, zwierząt, roślin leśnych itp. (rozłożone na stolikach)

Rysunki A3 pojemników na odpady w odpowiednich kolorach z napisami (zielony – szkło, żółty – metale i tworzywa sztuczne, niebieski – papier, szary – odpady zielone, brązowy – odpady kuchenne, czarny – odpady zmieszane)

„Śmieci” do segregacji, np. słoik, gazeta, herbata w torebce, kolorowy pisak, puszka, rolka po papierze toaletowym, resztki wełny lub tkanin, przedmioty i przybory znajdujące się w bibliotece (rozłożone na stoliku)

Kredki, flamastry, klej, nożyczki

Czas trwania: 2 godziny

Przebieg zajęć

Ekologia – trudne słowo

1. Ćwiczenie wyobraźni – nauczyciel zabiera uczniów na wycieczkę do lasu w wyobraźni (Materiał pomocniczy Wycieczka do lasu – wizualizacja)

2. Zabawa w skojarzenia – uczestnicy szukają zdjęć przedstawiających to, co sobie wyobrazili, np. drzewa, zieleń, ptaki, gałęzie, lis. Układają je na dużym stole lub na podłodze (na wykładzinie), tworząc w ten sposób ekomapę.

3. Pogadanka – nauczyciel wraz z uczniami określa tematykę zajęć. Krótko wyjaśnia pojęcia: środowisko naturalne, ochrona środowiska i ekologia.

Wyrzucamy

1. Burza mózgów – dzieci przypominają sobie, co w ostatnich dniach wyrzuciły do śmieci. Prowadzący pyta: „Czego wyrzucacie (wyrzucamy) najwięcej? Dlaczego?”

2. Zgadywanka – nauczyciel rozkłada arkusze z pojemnikami na odpady, a uczniowie dopasowują do nich ”śmieci” rozłożone na stoliku.

3. Pogadanka – dzieci mówią, co, ich zdaniem, dzieje się z posegregowanymi śmieciami. Nauczyciel opowiada o przetwarzaniu odpadów (recycling – przedłużanie życia materiałów poprzez ich wykorzystanie jako surowce wtórne w przemyśle).

Wykorzystujemy

1. Pogadanka – prowadzący wprowadza pojęcie upcyclingu (wykorzystywanie zamiast wyrzucania – dawanie przedmiotom nowego życia).

2. Zabawa w skojarzenia – nauczyciel stawia na stoliku (na podłodze) „wyrzucony” wcześniej słoik. Dzieci wymyślają sposoby jego powtórnego wykorzystania (np. doniczka, przybornik na biurko, pojemnik na drobne skarby, wazonik na kwiaty, akwarium na papierową złotą rybkę). W taki sam sposób wymyślają drugie życie dla kilku innych przedmiotów.

Twórcza zabawa

1. Praca w grupach – dzieci wybierają przedmiot i tworzą z niego coś nowego. Wykorzystują wszystkie dostępne materiały, np. ozdabiają puszkę resztkami włóczki lub oklejają ją gazetą, dorysowują twarz na rolce po papierze toaletowym i przyklejają włóczkę jako włosy.

2. Prezentacja – grupy pokazują swoje prace. Mogą krótko o nich opowiedzieć.

3. Wystawa – uczniowie tworzą ekspozycję wykonanych prac w wyznaczonym miejscu w bibliotece. Dołączają wybrane publikacje z pierwszej części zajęć. Prowadzący fotografuje lub filmuje wystawę.

Materiał pomocniczy Wycieczka do lasu – wizualizacja

Zamknij oczy i wyobraź sobie, że jesteś w lesie....

Jaka jest pogoda? ....

Rozejrzyj się.... Co widzisz?....

Posłuchaj odgłosów lasu.... Jakie dźwięki słyszysz?....

Weź głęboki oddech.... Jakie zapachy czujesz?....

Teraz idź na spacer po twoim lesie....

Obserwuj....

Nasłuchuj....

Dotykaj....

Wąchaj....

....

Powoli wychodzisz z lasu....

Wracasz do biblioteki....

Możesz teraz otworzyć oczy.

Autor: Anna Kiełczewska
wychowawca, nauczyciel, trener rozwoju osobistego