ALB 30

Zainspiruj się ciekawymi inicjatywami nie tylko czasu kwarantanny

W okresie pandemii wiele firm i instytucji przeniosło swoją działalność do sieci. Korzystała z tej możliwości także większość bibliotek. „Nie zostawiamy naszych czytelników” – powiedzieli bibliotekarze. Wykazali się kreatywnością i pomysłowością, podejmowali wiele ciekawych inicjatyw w pracy z czytelnikami online. Choć pandemia się skończyła, te inicjatywy mogą być przydatne także teraz, po otwarciu bibliotek. Oto ciekawe pomysły, którymi warto się inspirować.

Jakie dobre praktyki pedagogiczne i techniczne zastosować w nowym roku szkolnym

Biblioteka szkolna jest samodzielną placówką szkoły, która żyje własnym życiem, dzięki temu na terenie szkoły może kreować swój własny wizerunek. Każda biblioteka szkolna to miejsce spotkań towarzyskich, miejsce do odpoczynku oraz miejsce do nauki. Wszystkie działania biblioteki szkolnej powinny być sprecyzowane w jej misji i wizji oraz ujęte w planie pracy.

ALB 29

„Tam, w moim kącie ziemi...” – tatrzańskie wędrówki śladami twórczości Kazimierza Przerwy-Tetmajera

Zajęcia przybliżające twórczość artysty i zachęcające do interpretacji poezji, stanowią także okazję do zapoznania się z topografią Tatr oraz zasadami poruszania się w górach.

Wytyczne dla bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii

Od 4 maja biblioteki mogą być otwarte. Dlatego też Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z GIS przygotowało wytyczne, jak zminimalizować ryzyko zakażenia w bibliotece. Celem wdrażania procedur jest dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa pracowników bibliotek oraz użytkowników.

Numer specjalny 6

Światowy Dzień Roweru (3 czerwca) – scenariusz zajęć

Lekcja biblioteczna propagująca jazdę na rowerze: refleksja, pomysły na wykorzystanie roweru w życiu codziennym i zadanie aktywizujące uczniów.

Śpij dobrze! O funkcjach snu i dbaniu o jakość odpoczynku

Zajęcia przybliżają funkcje snu, zapoznając uczniów z podstawowymi informacjami i metodami poprawy jakości snu.

Samokształcenie, doskonalenie zawodowe oraz integracja bibliotekarzy

Nauczyciele bibliotekarze realizują 30-godzinne pensum tygodniowe, lecz obowiązuje ich 40-godzinny tydzień pracy. Karta Nauczyciela precyzuje, jakie zadania zobowiązani są wykonywać poza ustalonym pensum, wśród których jest obowiązek samokształcenia doskonalenia zawodowego.  Sprawdź, jakie są Twoje obowiązki w tym zakresie.

ALB 28

Wirtualny kontakt z czytelnikami – o zdalnej pracy biblioteki

Konieczność pracy na odległość zmusza nauczycieli bibliotekarzy do odmiennego spojrzenia na formy pracy z czytelnikiem. Jak odnaleźć się w wirtualnych realiach i nadal sprawnie działać?

W jaki sposób nauczyciel bibliotekarz może wspierać innych nauczycieli w czasie pandemii

Sytuacja, jaką wywołała pandemia, zaskoczyła wszystkich. Nikt nie był na to przygotowany, także szkoły. Przejście na zdalne nauczanie stało się koniecznością. Ponieważ nauczanie online jest czymś zupełnie nowym, jego jakość jest różna w zależności od wyposażenia szkoły i uczniów w sprzęt do nauki online. Co może robić nauczyciel bibliotekarz w czasie pandemii, czy i jak może włączyć się w zdalną edukację?

Skąd się biorą negatywne stereotypy o pracy bibliotekarza i jak można je zmieniać

Często daje się słyszeć narzekania bibliotekarzy, że ich praca jest niedoceniana, a wyobrażenie o niej jest anachroniczne i nie pokrywa się z rzeczywistością. Winne są temu pewne utrwalone w obiegowej opinii stereotypy. Zastosuj 8 sprawdzonych sposobów, jak wykorzenić krzywdzące stereotypy.

ALB 27

Uwaga kontrola – sprawdź, kto może kontrolować bibliotekę szkolną

Bibliotekę szkolną może kontrolować aż 9 organów. Sprawdź, jak się do tego przygotować, czego się spodziewać i jakie pytania w trakcie kontroli może zadawać przedstawiciel resortu edukacji.

RODO a instrukcja kancelaryjna i jednolity rzeczowy wykaz akt – praktyczne porady

Wejście w życie przepisów RODO wiązało się z koniecznością zmiany podejścia do ochrony danych osobowych. Dyrektorzy bibliotek i innych instytucji kultury zostali zobligowani do dokonania przeglądu obowiązujących procedur wewnętrznych.

ALB 26

Wokark czy Kraków? – przestrzeń miasta w lekturze „Władca Lewawu” Doroty Terakowskiej

Zajęcia przybliżające lekturę i obecne w niej porównania i opozycje, rozwijające zdolność planowania i kreatywność.

W jaki sposób wdrożony system biblioteczny może wspierać windykację

Co może zrobić biblioteka w przypadku gdy czytelnicy nie zwracają dokumentów w terminie lub dojdzie do ich zniszczenia, zagubienia? Co czynić, aby odzyskać przetrzymane dokumenty, wyegzekwować je od czytelników i tych czytelników nie stracić? Czy i jak prowadzić działania polubowne? Kiedy biblioteka może rozpocząć procedurę windykacyjną?

SLB 05

Śladami bohaterów „Lalki” Bolesława Prusa – scenariusz lekcji bibliotecznej

Zajęcia przybliżające lekturę, zachęcające uczniów do rozwijania kreatywności i zdolności planowania.

Pomysły na niebanalne gazetki i wystawy biblioteczne

Gazetki i wystawy nie muszą być nudne. Dowiedz się, jak tworzyć atrakcyjne i interaktywne wydarzenia biblioteczne.

ALB 25

Zobowiązanie nauczyciela do przeprowadzania inwentaryzacji zbiorów biblioteki

Pytanie: O powołaniu komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych decyduje dyrektor szkoły. kogo może do nich powołać bez występowania o zgodę, a od których osób zatrudnionych w szkole taką zgodę trzeba pozyskać?

ALB 24

Zawieszenie działalności biblioteki nie jest prostą sprawą

Pytanie: Biblioteka gminna posiada 3 filie biblioteczne. Organizator ma zamiar zawiesić działalność biblioteki gminnej na okres 2–3 lat. W związku z powyższym mam następujące pytania:1. Czy można zawiesić działalność biblioteki gminnej?2. Czy organizator powinien powiadomić o swoim zamiarze mieszkańców gminy?3. W jaki sposób powinien być poinformowany o sprawie dyrektor biblioteki (ustnie czy pisemnie)?4. Czy obowiązuje jakiś okres wypowiedzenia?5. Co zrobić z księgami inwentarzowymi zlikwidowanej biblioteki?

Wniosek urlopowy dyrektora biblioteki

Pytanie: Do tej pory dyrektor składał wniosek urlopowy do zatwierdzenia do wójta gminy, który jest organizatorem. Czy jest to właściwe postępowanie?