ALB 35

Regulamin wynagradzania w małej bibliotece

Pytanie: Czy biblioteka zatrudniająca 4 osoby powinna mieć regulamin wynagradzania? Jeśli tak, to kto powinien go zatwierdzić kierownik biblioteki czy wójt?

ALB 34

„Dzień dobry, tu Twój bibliotekarz” – przegląd najciekawszych akcji w dobie pandemii

W tym numerze zatelefonujemy do czytelników lokalnej biblioteki, ułożymy wyjątkowe puzzle, wyruszymy w podróż zielonym tramwajem i z myślą o przyjemności lektury przystąpimy do wielkiego sprzątania najbliższej okolicy. Sprawdźmy, co słychać u polskich i zagranicznych jednostek kultury.

Spółdzielnia „Biblioteka”

Uważa się ją za lokalne centrum aktywności. Uczy i integruje. Jest miejscem wymiany myśli, animacji kultury i spotkania osób w różnym wieku. Coraz częściej powstaje oddolnie. Ma być bowiem po sąsiedzku. Wszędzie tam, gdzie droga do literatury bywa pod górkę, a chęć spółdzielnia się książkami wychodzi poza instytucjonalne mury, dając początek świetnym inicjatywom. Biblioteka społeczna – bo o niej mowa – to nowe trzecie miejsce. Warto je odznaczyć na mapie kultury.

Refaktura za wyświetlenie filmu

Pytanie: W sierpniu wyświetlono u nas film. My jako partner zapłaciliśmy za wyżywienie i zakwaterowanie ekipy filmowej. Zapłaciliśmy nie filmowi tylko innym kontrahentom. Za projekcję filmu otrzymaliśmy fakturę na taką samą kwotę, którą film chce rozliczyć kompensatą. Jak poprawnie wystawić rachunek i zaksięgować takie operacje?

Numer specjalny 8

Sztuka kompromisu w zarządzaniu projektem – 8 dylematów menadżera projektu

Zarządzanie projektem jest wyzwaniem wymagającym od menadżera szerokiego zakresu umiejętności. Trzeba nie tylko umieć wyznaczać realne cele dla siebie i zespołu, skutecznie zarządzać budżetem czy jasno komunikować światu zewnętrznemu kolejne etapy realizacji działania. Trzeba także, co jest jedną z największych trudności, godzić wiele różnorodnych interesów. Interesów, które niekiedy są względem siebie sprzeczne. Trzeba opanować trudną sztukę kompromisu.

Rozliczenie dofinansowania w programie Kraszewski

Pytanie: Jesteśmy małą biblioteką, otrzymałyśmy dofinansowanie w programie Kraszewski. Komputery dla bibliotek. Jak prowadzić ewidencję tego dofinansowania?

Public Relations biblioteki szkolnej – niech inni zauważą Twoją pracę

Często biblioteka szkolna funkcjonuje na marginesie życia szkoły a pozycja bibliotekarza szkolnego jest prawie niezauważalna. Jeśli tak, jest w Twojej szkole, to ten artykuł krok po kroku pomoże Ci znaleźć sposób na to, aby Twoja praca w bibliotece szkolnej była zauważona i doceniona w środowisku szkoły.

ALB 33

„Wszędzie szukałem szczęścia, ale znaleźć je potrafiłem tylko w kąciku z książką” – o metodzie bostońskiej

Czy jest jakiś sposób na to aby dzieci chętnie sięgały po książkę? Jako nauczyciele bibliotekarze jesteśmy odpowiedzialni za rozwój czytelnictwa w szkole. Jedną z metod, jaką możny wykorzystać do tego, aby poziom opanowania techniki czytania był odpowiedni do potrzeb edukacji jest tzw. metoda bostońska, a biblioteka szkolna to idealne miejsce do koordynowania takich działań na wszystkich poziomach edukacji.

NPRC stawia na formaty cyfrowe – powstał nowy Priorytet programu

Jak najszerszy dostęp do zbiorów bibliotecznych za pośrednictwem Internetu zakłada znowelizowany Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Premier Mateusz Morawiecki podpisał przygotowaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w uzgodnieniu z resortem edukacji uchwałę Rady Ministrów w tej sprawie.

ALB 32

W jaki sposób przeanalizować potrzeby lokalne w zakresie kultury po pandemii

Społeczność lokalna powinna być wciągnięta do dialogu i mieć poczucie współtworzenia programu działalności kulturalnej w swoim regionie, szczególnie teraz, gdy po okresie lockdownu kultura wraca do normalności. Jakie nowe wyzwania stanęły przed instytucjami kultury? Jak przeprowadzić diagnozę potrzeb mieszkańców?

Piktochart

W jaki sposób bibliotekarz może samodzielnie tworzyć grafikę

Jednym z zadań bibliotekarza jest informowanie czytelników o ważnym wydarzeniu, spotkaniu autorskim, szkoleniu czy zaprezentowanie w nieszablonowy sposób nowości książkowych. Temu wszystkiemu służą plakaty, ulotki, broszury, informacje, animacje na stronach www czy w mediach społecznościowych. Z pomocą przychodzi Internet, który w swej ofercie posiada szeroką gamę – całkowicie lub częściowo darmowych – programów i aplikacji.

Numer specjalny 7

Tarcza 4.0 dla instytucji kultury – dofinansowania do wynagrodzeń

Instytucje kultury od 24 czerwca 2020 r. mogą korzystać z dofinansowań wynagrodzeń pracowników i innych zatrudnionych, przewidzianych przez tzw. tarczę antykryzysową. Muszą jednak spełnić warunki ustawowe, analogiczne dla przedsiębiorców.

Resort kultury podsumowuje wsparcie finansowe w tym sektorze

Jak podaje resort kultury, niezwłocznie po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego i ograniczeń w działalności instytucji kultury MKiDN przystąpiło do pracy nad rozwiązaniami rekompensującymi straty związane z zawieszeniem działalności w tym sektorze. Całkowita wartość wielowymiarowego wsparcia państwa dla kultury w Polsce jest szacowana na ponad 5 mld zł. Sprawdź, z czego może korzystać świat kultury.

ALB 31

Instrukcja i karty pracy. W świecie książek. Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych -2

W świecie książek. Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych. Mini scenariusz do pracy własnej

Zestaw zawiera cztery karty pracy przeznaczone dla dzieci w wieku 5-6 lat. Wykonanie zadań ma na celu rozbudzanie wyobraźni dziecka oraz oswojenie go z zasadami korzystania z książek. Karty pracy są przeznaczone do samodzielnej pracy w domu lub przedszkolu. Dziecko będzie jednak potrzebowała wsparcia polegającego na przeczytaniu poleceń.

Termin na dokonanie oceny pracy nauczyciela – jak liczyć

Pytanie: Nauczyciel złożył wniosek o dokonanie oceny pracy w dniu 8 kwietnia 2020 r. Do kiedy dyrektor powinien ocenić pracę nauczyciela i w jakim dniu najpóźniej trzeba mu wydać kartę oceny pracy?

Świadczenie urlopowe dla nauczycieli

Pytanie: Czy obliczając świadczenie urlopowe, nauczycieli realizujących podwyższone pensum lub godziny ponadwymiarowe należy traktować jako zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, czy też w wymiarze większym niż etat?

ALB 30

Zainspiruj się ciekawymi inicjatywami nie tylko czasu kwarantanny

W okresie pandemii wiele firm i instytucji przeniosło swoją działalność do sieci. Korzystała z tej możliwości także większość bibliotek. „Nie zostawiamy naszych czytelników” – powiedzieli bibliotekarze. Wykazali się kreatywnością i pomysłowością, podejmowali wiele ciekawych inicjatyw w pracy z czytelnikami online. Choć pandemia się skończyła, te inicjatywy mogą być przydatne także teraz, po otwarciu bibliotek. Oto ciekawe pomysły, którymi warto się inspirować.

Jakie dobre praktyki pedagogiczne i techniczne zastosować w nowym roku szkolnym

Biblioteka szkolna jest samodzielną placówką szkoły, która żyje własnym życiem, dzięki temu na terenie szkoły może kreować swój własny wizerunek. Każda biblioteka szkolna to miejsce spotkań towarzyskich, miejsce do odpoczynku oraz miejsce do nauki. Wszystkie działania biblioteki szkolnej powinny być sprecyzowane w jej misji i wizji oraz ujęte w planie pracy.

ALB 29

„Tam, w moim kącie ziemi...” – tatrzańskie wędrówki śladami twórczości Kazimierza Przerwy-Tetmajera

Zajęcia przybliżające twórczość artysty i zachęcające do interpretacji poezji, stanowią także okazję do zapoznania się z topografią Tatr oraz zasadami poruszania się w górach.

Wytyczne dla bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii

Od 4 maja biblioteki mogą być otwarte. Dlatego też Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z GIS przygotowało wytyczne, jak zminimalizować ryzyko zakażenia w bibliotece. Celem wdrażania procedur jest dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa pracowników bibliotek oraz użytkowników.

Numer specjalny 6

Światowy Dzień Roweru (3 czerwca) – scenariusz zajęć

Lekcja biblioteczna propagująca jazdę na rowerze: refleksja, pomysły na wykorzystanie roweru w życiu codziennym i zadanie aktywizujące uczniów.

Śpij dobrze! O funkcjach snu i dbaniu o jakość odpoczynku

Zajęcia przybliżają funkcje snu, zapoznając uczniów z podstawowymi informacjami i metodami poprawy jakości snu.

Samokształcenie, doskonalenie zawodowe oraz integracja bibliotekarzy

Nauczyciele bibliotekarze realizują 30-godzinne pensum tygodniowe, lecz obowiązuje ich 40-godzinny tydzień pracy. Karta Nauczyciela precyzuje, jakie zadania zobowiązani są wykonywać poza ustalonym pensum, wśród których jest obowiązek samokształcenia doskonalenia zawodowego.  Sprawdź, jakie są Twoje obowiązki w tym zakresie.

ALB 28

Wirtualny kontakt z czytelnikami – o zdalnej pracy biblioteki

Konieczność pracy na odległość zmusza nauczycieli bibliotekarzy do odmiennego spojrzenia na formy pracy z czytelnikiem. Jak odnaleźć się w wirtualnych realiach i nadal sprawnie działać?

W jaki sposób nauczyciel bibliotekarz może wspierać innych nauczycieli w czasie pandemii

Sytuacja, jaką wywołała pandemia, zaskoczyła wszystkich. Nikt nie był na to przygotowany, także szkoły. Przejście na zdalne nauczanie stało się koniecznością. Ponieważ nauczanie online jest czymś zupełnie nowym, jego jakość jest różna w zależności od wyposażenia szkoły i uczniów w sprzęt do nauki online. Co może robić nauczyciel bibliotekarz w czasie pandemii, czy i jak może włączyć się w zdalną edukację?

Skąd się biorą negatywne stereotypy o pracy bibliotekarza i jak można je zmieniać

Często daje się słyszeć narzekania bibliotekarzy, że ich praca jest niedoceniana, a wyobrażenie o niej jest anachroniczne i nie pokrywa się z rzeczywistością. Winne są temu pewne utrwalone w obiegowej opinii stereotypy. Zastosuj 8 sprawdzonych sposobów, jak wykorzenić krzywdzące stereotypy.

ALB 27

Uwaga kontrola – sprawdź, kto może kontrolować bibliotekę szkolną

Bibliotekę szkolną może kontrolować aż 9 organów. Sprawdź, jak się do tego przygotować, czego się spodziewać i jakie pytania w trakcie kontroli może zadawać przedstawiciel resortu edukacji.

RODO a instrukcja kancelaryjna i jednolity rzeczowy wykaz akt – praktyczne porady

Wejście w życie przepisów RODO wiązało się z koniecznością zmiany podejścia do ochrony danych osobowych. Dyrektorzy bibliotek i innych instytucji kultury zostali zobligowani do dokonania przeglądu obowiązujących procedur wewnętrznych.

ALB 26

Wokark czy Kraków? – przestrzeń miasta w lekturze „Władca Lewawu” Doroty Terakowskiej

Zajęcia przybliżające lekturę i obecne w niej porównania i opozycje, rozwijające zdolność planowania i kreatywność.

W jaki sposób wdrożony system biblioteczny może wspierać windykację

Co może zrobić biblioteka w przypadku gdy czytelnicy nie zwracają dokumentów w terminie lub dojdzie do ich zniszczenia, zagubienia? Co czynić, aby odzyskać przetrzymane dokumenty, wyegzekwować je od czytelników i tych czytelników nie stracić? Czy i jak prowadzić działania polubowne? Kiedy biblioteka może rozpocząć procedurę windykacyjną?

SLB 05

Śladami bohaterów „Lalki” Bolesława Prusa – scenariusz lekcji bibliotecznej

Zajęcia przybliżające lekturę, zachęcające uczniów do rozwijania kreatywności i zdolności planowania.

Pomysły na niebanalne gazetki i wystawy biblioteczne

Gazetki i wystawy nie muszą być nudne. Dowiedz się, jak tworzyć atrakcyjne i interaktywne wydarzenia biblioteczne.

ALB 25

Zobowiązanie nauczyciela do przeprowadzania inwentaryzacji zbiorów biblioteki

Pytanie: O powołaniu komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych decyduje dyrektor szkoły. kogo może do nich powołać bez występowania o zgodę, a od których osób zatrudnionych w szkole taką zgodę trzeba pozyskać?

ALB 24

Zawieszenie działalności biblioteki nie jest prostą sprawą

Pytanie: Biblioteka gminna posiada 3 filie biblioteczne. Organizator ma zamiar zawiesić działalność biblioteki gminnej na okres 2–3 lat. W związku z powyższym mam następujące pytania:1. Czy można zawiesić działalność biblioteki gminnej?2. Czy organizator powinien powiadomić o swoim zamiarze mieszkańców gminy?3. W jaki sposób powinien być poinformowany o sprawie dyrektor biblioteki (ustnie czy pisemnie)?4. Czy obowiązuje jakiś okres wypowiedzenia?5. Co zrobić z księgami inwentarzowymi zlikwidowanej biblioteki?

Wniosek urlopowy dyrektora biblioteki

Pytanie: Do tej pory dyrektor składał wniosek urlopowy do zatwierdzenia do wójta gminy, który jest organizatorem. Czy jest to właściwe postępowanie?