Światowy Dzień Roweru (3 czerwca) – scenariusz zajęć

Lekcja biblioteczna propagująca jazdę na rowerze: refleksja, pomysły na wykorzystanie roweru w życiu codziennym i zadanie aktywizujące uczniów.

Uczestnicy: uczniowie starszych klas szkół ponadpodstawowych

Cele ogólne:

 • wykształcenie pozytywnego nastawienia do roweru jako środka transportu i rekreacji,
 • używanie roweru na co dzień.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • zna zalety roweru,
 • wybiera rower zamiast innych środków transportu,
 • korzysta z roweru w wolnym czasie,
 • ćwiczy umiejętności planowania, dyskusji, pracy w grupie i kreatywnego myślenia,
 • poszukuje sposobów rozpowszechniania opracowanych informacji w społeczności szkolnej i lokalnej.

Materiały pomocnicze

Materiał pomocniczy Wizualizacja

Materiał pomocniczy Światowy Dzień Roweru

Materiał pomocniczy TAK dla roweru – propozycje tematów

Karta pracy TAK dla roweru

5–7 dużych arkuszy papieru, każdy z naszkicowanym kołem rowerowym, oraz flamastry

Długopisy

Komputery z dostępem do internetu i katalogu zbiorów bibliotecznych

Drukarka i kserokopiarka

Materiały do rysowania, malowania i wycinania

Czas trwania: 2 godziny

Przebieg zajęć

Wizualizacja

1. Wprowadzenie – prowadzący podaje temat zajęć.

2. Wizualizacja – uczestnicy wykonują ćwiczenie (Materiał pomocniczy Wizualizacja).

3. Refleksja – prowadzący pyta: „Jak było?”, „Jak się czuliście?” Uczniowie dzielą się wrażeniami.

Po co mi rower

1. Burza mózgów – klasa zastanawia się wspólnie, dlaczego wymyślono Dzień Roweru. Prowadzący uzupełnia brakujące informacje (Materiał pomocniczy Światowy Dzień Roweru).

2. Ćwiczenie – uczniowie pracują w grupach. Zapisują korzyści płynące z posiadania i używania roweru (duży arkusz papieru z rysunkiem koła rowerowego – korzyści można wpisywać na szprychach).

3. Prezentacja – grupy krótko przedstawiają swoje pomysły.

Mini-projekt TAK dla roweru

1. Wstęp – uczniowie tworzą grupy i wybierają temat projektu (Materiał pomocniczy TAK dla roweru – propozycje tematów)

2. Opracowanie – grupy opracowują plan działań krok po kroku (Karta pracy TAK dla roweru).

3. Wykonanie – uczniowie realizują projekt z wykorzystaniem różnorodnych źródeł i materiałów.

4. Prezentacja – zespoły krótko przedstawiają swoje projekty.

Podaj dalej

1. Burza mózgów – klasa zastanawia się, gdzie i w jaki sposób można opublikować wykonane projekty, aby zachęcić innych do korzystania z roweru (np. krótkie wizyty w klasach na lekcjach wychowawczych, rozwieszenie plakatów w szkole albo w sklepie osiedlowym, zajęcia dla najmłodszych, krótki film wideo reklamujący rower, kampania szkolna).

2. Sesja informacji zwrotnych – chętni dzielą się refleksjami z zajęć.

Materiał pomocniczy Wizualizacja

Zamknij oczy....

Wyobraź sobie, że wybrałeś się na wycieczkę rowerową na łonie natury.

Jest piękny, słoneczny dzień....

Twój rower jedzie lekko....

Masz dużo czasu, nigdzie ci się nie spieszy....

Rozglądasz się dokoła....

Co widzisz?.... Co słyszysz?....Jakie zapachy czujesz?...

O czym myślisz?....

Jakie to uczucie jechać na rowerze w piękny dzień?....

Weź kilka głębokich oddechów i powoli wróc do tu i teraz....

Otwórz oczy.

Materiał pomocniczy Światowy Dzień Roweru

 • Światowy Dzień Roweru zalicza się do tzw. świąt nietypowych.
 • Jego pomysłodawcą jest Polak Leszek Sibiski, były kolarz kadry olimpijskiej oraz profesor socjologii w Stanach Zjednoczonych.
 • Przypada na dzień 3 czerwca i jest obchodzone od 2018 roku.
 • Cele święta to: promowanie roweru jako taniego, zdrowego i ekologicznego środka transportu, a także zachęcanie ludzi do korzystania z roweru w wolnym czasie.
 • W Polsce w popularyzację święta zaangażowała się organizacja Fundacja Allegro All For Planet.
 • Fundacja ta organizuje także kampanie społeczne zachęcające do korzystania z roweru nie tylko 3 czerwca, np. Konkurs na najbardziej rowerowe miasto w Polsce.

Materiał pomocniczy TAK dla roweru – propozycje tematów

1. Rowerem po mieście/po okolicy

2. Szlaki rowerowe

3. Bezpieczni na rowerze

4. Rower – darmowy środek transportu

5. Rower łączy ludzi

6. Sporty rowerowe

7. Sławni kolarze

8. Przesiądź się na rower – bądź eko

9. Rower na zdrowie

Karta pracy TAK dla roweru

(polecenie) Przygotujcie plan pacy, który ułatwi wam realizację projektu na wybrany temat „rowerowy”. Poniższa tabela pomoże wam uporządkować i rozwinąć pomysły dotyczące tematu.

Elementy projektu

Pomysły (treść)

Potrzebne materiały oraz formy pracy

     
     
     
     
     
     
Autor: Anna Kiełczewska
wychowawca, nauczyciel, trener rozwoju osobistego