2 BW 0048 okladka

Wskaźniki i stawki aktualne od 1 kwietnia 2020 r.

Od 1 kwietnia 2020 r. zmieniają się wskaźniki i stawki dla pracodawców i przedsiębiorców: wysokość odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu, jakiego pracownik doznał wskutek wypadku przy pracy oraz jakie przysługują członkom rodziny pracownika, który zmarł w wyniku takiego wypadku, wysokość odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do OFE, wskaźnik waloryzacji podstawy zasiłku chorobowego. Sprawdź także aktualną wysokość innych wskaźników. Pobierz bezpłatnego ebooka.