Wzór umowy o pracę na czas określony z nauczycielem stażystą

Pobierz wzór umowy o pracę dla nauczyciela stażysty, który w ramach zatrudnienia będzie realizował staż na stopień nauczyciela kontraktowego. 

Przeniesienie nauczyciela w stan nieczynny - wzór pisma

Nauczyciel, który złożył wniosek o przeniesienie w stan nieczynny, pozostaje w zatrudnieniu jeszcze przez 6 miesięcy, a następnie jego stosunek wygasa. Pobierz wzór pisma informującego nauczyciela o przeniesieniu w stan nieczynny oraz o jego uprawnieniach z tym związanych.