2 BW 0048 okladka

Wskaźniki i stawki aktualne od 1 kwietnia 2020 r.

Od 1 kwietnia 2020 r. zmieniają się wskaźniki i stawki dla pracodawców i przedsiębiorców: wysokość odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu, jakiego pracownik doznał wskutek wypadku przy pracy oraz jakie przysługują członkom rodziny pracownika, który zmarł w wyniku takiego wypadku, wysokość odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do OFE, wskaźnik waloryzacji podstawy zasiłku chorobowego. Sprawdź także aktualną wysokość innych wskaźników. Pobierz bezpłatnego ebooka.

Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia oraz są objęci ubezpieczeniem chorobowym (np. pracownikom, zleceniobiorcom, przedsiębiorcom).

Polecenie pracy zdalnej (w związku z zagrożeniem koronawirusem)

Wzór polecenia pracy zdalnej (wydanego w oparciu o przepisy ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Dz.U. z 2020 r. poz. 374).