Wzór informacji o przyznaniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego

 Pobierz wzór informacji o przyznaniu trzynastki oraz jej wysokości za dany rok kalendarzowy.

Wzór informacji o braku prawa do trzynastki

Przepisy nie obligują do przekazywania pracownikom, którzy nie nabyli prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego pisemnej informacji o tym fakcie. Jeżeli jednak pracownik zwróci się o wypłatę tego świadczenia, mimo że nie nabył do niego prawa, można przekazać mu poniższe pismo.