Wnioski i refleksje z I FORUM IBBY – 30 listopada 2017 r.

Bohaterami pierwszego Forum IBBY byli bibliotekarze i nauczyciele, a wiodącym tematem rozmów ich rola i sytuacja z perspektywy środowiska skupionego wokół problematyki literatury i książki dla niedorosłych oraz czytelnictwa dzieci i młodzieży. Oto wnioski, do jakich doszli uczestnicy forum.

„Twoje dane – Twoja sprawa” – rozpoczęła się IX edycja programu dla szkół

Zainaugurowano IX edycję ogólnopolskiego programu edukacyjnego UODO dla szkół „Twoje dane - Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”. Jak wskazuje UODO, celem programu jest wspieranie szkół w podejmowaniu działań upowszechniających wśród dzieci i młodzieży wiedzę na temat ochrony danych osobowych i prywatności. Dzięki temu wyrabiają one sobie właściwe nawyki i mogą same edukować środowiska lokalne. Patronem medialnym programu jest m.in. Portal PoradyODO.pl

Efekty programu „Infrastruktura bibliotek” - raport Instytutu Książki z 30 października 2018 r.

Infrastrukturę Bibliotek uruchomiono w 2011 roku. Od początku programu – realizowanego od 2015 roku jako Priorytet 2 w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – z budżetu państwa przeznaczono na dofinansowania łącznie 300 milionów złotych i wsparto aż 446 bibliotek. Instytut Książki jest operatorem priorytetu.

Przekształcenie umowy o pracę w akt mianowania w praktyce

W trakcie wakacji nauczyciele zdobywają wyższe stopnie awansu zawodowego, w tym stopień nauczyciela mianowanego. Pod kilkoma warunkami, oznacza to przekształcenie umowy o pracę w akt mianowania. Sprawdź, kiedy i w taki sposób należy dokonać zmiany podstawy prawnej zatrudnienia, a kiedy - mimo uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego - stosunek pracy nie ulegnie przekształceniu w mianowanie.