Przykład okresów pracy uprawniających do trzynastki

Poznaj przykłady najczęściej występujących wątpliwości co do okresów podlegających zaliczeniu do okresu pracy uprawniającego do trzynastki w szkole.

PROTEST WYDAWCÓW I KSIĘGARZY Podatek VAT bez numerów ISBN i ISSN

Polskie Towarzystwo Wydawców Książek i Stowarzyszenie Księgarzy Polskich skierowały wspólny list protestacyjny do prof. dr hab. Teresy Czerwińskiej, ministra finansów, w sprawie pojętych prac nad zmianami w ordynacji podatkowej, których celem ma być likwidacja sprawdzonego sposobu identyfikacji książek i prasy przez odwołanie się do numerów ISBN i ISSN.