Przykład okresów pracy uprawniających do trzynastki

Poznaj przykłady najczęściej występujących wątpliwości co do okresów podlegających zaliczeniu do okresu pracy uprawniającego do trzynastki w szkole.

PROTEST WYDAWCÓW I KSIĘGARZY Podatek VAT bez numerów ISBN i ISSN

Polskie Towarzystwo Wydawców Książek i Stowarzyszenie Księgarzy Polskich skierowały wspólny list protestacyjny do prof. dr hab. Teresy Czerwińskiej, ministra finansów, w sprawie pojętych prac nad zmianami w ordynacji podatkowej, których celem ma być likwidacja sprawdzonego sposobu identyfikacji książek i prasy przez odwołanie się do numerów ISBN i ISSN.

Wzór informacji o przyznaniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego

 Pobierz wzór informacji o przyznaniu trzynastki oraz jej wysokości za dany rok kalendarzowy.

Wzór informacji o braku prawa do trzynastki

Przepisy nie obligują do przekazywania pracownikom, którzy nie nabyli prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego pisemnej informacji o tym fakcie. Jeżeli jednak pracownik zwróci się o wypłatę tego świadczenia, mimo że nie nabył do niego prawa, można przekazać mu poniższe pismo.