ALB 23

Wynagrodzenia z projektu unijnego

Pytanie: Biblioteka jest głównym partnerem gminy w realizacji projektu unijnego (Europejski Fundusz Społeczny). W związku z tym projektem musi zatrudnić animatora oraz wyznaczyć dwóch pracowników do pomocy w prowadzeniu projektu, za co mają otrzymać dodatek specjalny. W projekcie na dodatek specjalny dla tych 2 pracowników założono znacznie więcej pieniędzy, niż pozwala na to uodk i regulamin wynagradzania. Czy jeżeli instytucja posiada środki, może zmienić zapis w regulaminie na np. 50%. W regulaminie nie ma też stanowiska animator, więc wydaje mi się, że muszę wprowadzić aneks, w którym takie stanowisko się pojawi. Animator będzie tylko zatrudniony na okres trwania projektu, tzn. na 1 rok. Dla głównej księgowej w tym projekcie nie przewidziano wynagrodzenia, a to ona odpowiada za właściwe prowadzenie księgowości wyodrębnionej dla tego projektu. Księgowej i dyrektorowi nie przysługuje dodatek specjalny – jak można zatem wynagrodzić księgowej tę pracę? Czy mogę ją zatrudnić np. na umowę zlecenia do prowadzenia księgowości tego projektu?

Mam moc. Mogę zmienić świat. Rozwijamy kompetencje społeczne – scenariusz

Zajęcia przybliżające znaczenie i praktyczne wykorzystanie kompetencji społecznych w życiu.

SLB 04

Pomysły na ciekawe lekcje w bibliotece

Uczniowie chętniej przychodzą do biblioteki, w której zajęcia odbywają się w nowoczesnej formie: są różnorodne, dynamiczne i aktywizujące. Jak to osiągnąć?

Lekcja biblioteczna dla uczniów szkoły podstawowej: wychowanie patriotyczne. Bajka o Wiśle

„Bajka o Wiśle” jest przykładem na połączenie tekstu literackiego i wydobywania z dzieci przeżyć estetycznych z dostarczeniem konkretnej wiedzy poznawczej. Wraz z opowiadaczem kamishibai, który w drewnianej skrzynce przewraca kolejne karty narracyjne, słuchacze przenoszą się od źródła Wisły, aż po jej ujście, mijają miasta i regiony, poznają dopływy, bogaty świat fauny i flory, poszerzają słownictwo o nazwy geograficzne związane m.in. z budową rzeki.

ALB 22

W jaki sposób odpowiednio dobrana książka może czasem zastąpić terapeutę

W 2009 roku neuropsycholog doktor David Lewis z uniwersytetu w Sassex przeprowadził cykl badań, podczas których wybrane osoby poddawano „stresującym” testom oraz aktywnościom, cały czas mierząc napięcie mięśni i pracę serca, a następnie stosowano różne techniki relaksacji i znów sprawdzano reakcje organizmu. Okazało się, że nie słuchanie muzyki, picie herbaty czy spacer, lecz właśnie czytanie książki najszybciej wyciszyło organizm. Już 6 minut czytania wystarczyło, aby obniżyć poziom stresu o dwie trzecie.

Uczeń z zaburzeniami zachowania w bibliotece szkolnej

Bibliotekarz szkolny, który podejmuje się pracy z uczniem trudnym, może odgrywać ważną rolę w kształtowaniu ucznia z zaburzeniami zachowania. Najczęściej bibliotekarze szkolni nie mają kwalifikacji do prowadzenia terapii, ale nie taka powinna być jego rola, gdyż szkoła nie jest miejscem do prowadzenia terapii. Jednak szkoła wykonuje wiele zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i w tych działaniach nauczyciel bibliotekarz może pełnić ogromnie ważną funkcję. Sprawdź, jak skutecznie wykorzystać szczególne możliwości kontaktu indywidualnego z uczniem.

RDA – nowy standard katalogowania

Aby skutecznie przejść do nowej rzeczywistości, bibliotekarze muszą przeanalizować to, jak zmieniają się zachowania użytkowników, technologie informacyjne i nasze zasoby informacyjne. Celem tej analizy powinno być ukształtowanie nowych zasad obsługi czytelników. Dodatkowo pojawiają się nowe typy dokumentów, a co za tym idzie – potrzeby uelastycznienia relacji danych bibliograficznych i ich udostępniania. Wszystko to ma na celu przeniesienie katalogów bibliotek do szerszej rzeczywistości cyfrowej, uczynienie ich bardziej dostępnymi w sieci WWW.

ALB 21

Scenariusz: jak przygotować pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników

Przeprowadzenie pasowania w szkole, w której uczy się kilka klas pierwszych, może być wyzwaniem. Skorzystaj z gotowego scenariusza. O czym pamiętać podczas przygotowań do pasowania? Na co zwrócić uwagę w czasie ich pierwszej wizyty w bibliotece?

Scenariusz lekcji bibliotecznej: 2 października – Dzień bez Przemocy

Zajęcia łączące refleksję nad problemem przemocy w szkole z twórczą pracą.

ALB 19

Zorganizuj spotkanie samorządu w bibliotece

Biblioteka publiczna powołana i prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego jest od niej zależna i zobligowana do współpracy. Sprawdź, jak współpracować z organizatorem, aby to współdziałanie przynosiło jak najlepsze efekty dla lokalnej społeczności.

Wolontariat nie tylko dla trzech punktów

Rekrutacja do szkół średnich w tym roku szkolnym pokazała, że liczy się każdy punkt. Jak wyprzedzić innych w wyścigu do liceum? Świetnym rozwiązaniem jest wolontariat. Jeśli nawet na początku chęć działania na rzecz innych wynika z potrzeby zdobycia dodatkowych punktów, bardzo szybko przeradza się w rzeczywiste i prawdziwe zaangażowanie. Warto wykorzystać tę predyspozycję młodych aktywistów.

SLB 03

Jak właściwie rozliczać czas pracy pracowników bibliotek – instytucji kultury 

Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy (art. 128 § 1 kp). Należy przy tym pamiętać, że nie liczy się tu czas faktycznego pozostawania w zakładzie pracy, ale pozostawanie w dyspozycji pracodawcy – czyli rzeczywista gotowość psychofizyczna do świadczenia pracy. Tym samym pobyt w zakładzie pracy nie zawsze jest równoznaczny z wykonywaniem pracy. Sprawdź,jak go rozliczać i wynagradzać.

ALB 18

„Lekcja: enter” – wkrótce rusza projekt

Będzie to największy dotychczas projekt edukacji cyfrowej w Polsce, skierowany do szkół. Przez najbliższe 4 lata partnerzy przeszkolą ponad 75 tysięcy nauczycieli, tak by potrafili lepiej wykorzystywać istniejące zasoby online w swojej codziennej pracy, a także tworzyć własne zasoby i z ich pomocą stosować aktywne metody nauczania.

W jaki sposób biblioteka zależy od gminy 

Pytanie: Czy pracownicy gminnej biblioteki publicznej są pracownikami samorządowymi? 

ALB 17

Sprawdź, jak powinny wyglądać arkusze obserwacji zajęć nauczyciela bibliotekarza

Sprawozdanie z pracy biblioteki szkolnej powinno być odpowiedzią na plan pracy biblioteki. Jeśli porównamy to, co planowano, z tym, co wykonano, będziemy wiedzieć, jaka jest efektywność pracy biblioteki, i wyciągniemy wnioski do dalszej pracy. Sprawdź, co powinno zawierać sprawozdanie z pracy biblioteki szkolnej. Pokażemy krok po kroku, jak je tworzyć.

Projekt wakacje – scenariusz lekcji bibliotecznej

Oto propozycja zajęć bibliotecznych na ostatnie tygodnie przed wakacjami. Łączy aktywne korzystanie z zasobów biblioteki z zainteresowaniami uczniów.

SLB 02

Wszystkie drogi prowadzą do... biblioteki – raport Biblioteki Narodowej z 8 kwietnia 2019 r.

Jak co roku z początkiem wiosny Biblioteka Narodowa opublikowała raport o stanie czytelnictwa w Polsce. Porównując z latami ubiegłymi, główne wskaźniki pozostają bez zmian – zainteresowanie czytaniem książek nie rośnie. Może zatem czas wykorzystać potencjał 9 474 placówek bibliotecznych, w tym 7 953 bibliotek publicznych, i zaczynając od społeczności lokalnych, rozpocząć budowanie marki biblioteki jako miejsca, w którym warto bywać?

ALB 16

Sprawozdanie z pracy biblioteki szkolnej

Sprawozdanie z pracy biblioteki szkolnej powinno być odpowiedzią na plan pracy biblioteki. Porównanie tego co planowano z tym co wykonano najlepiej pokaże efektywność pracy biblioteki i pozwoli na wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy. Sprawdź, co powinno zawierać sprawozdanie z pracy biblioteki szkolnej. Pokażemy krok po kroku jak je tworzyć.

Powiatowy Klub Książki

Z inicjatywy Puławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy współpracy Powiatowej Biblioteki Publicznej w Puławach, 17 grudnia 2014 r. o godz. 15.00 odbyło się pierwsze spotkanie grupy zainteresowanych osób, które chciały wspólnie rozmawiać o literaturze. Spotkanie stało się niejako inauguracją Powiatowego Klubu Książki. Spotkania odbywają się co miesiąc we wtorki o godzinie 12.00 (bez wakacji czyli lipiec i sierpień).

ALB 15

„Stać nas na to!” – Ożarów Mazowiecki będzie miał nowoczesne centrum kultury z biblioteką

W dniu 21 listopada 2018 r. miałam okazję uczestniczyć w konferencji „Nowe życie biblioteki w naszym mieście”, która odbyła się w Ożarowie Mazowieckim, w Hotelu Mazurkas. Było to zwieńczenie hucznych obchodów 70-lecia Biblioteki Publicznej, a zarazem świetna promocja pomysłu budowy nowoczesnego gmachu, które spełniałby potrzeby kulturalne lokalnej społeczności.

Regulamin szkolnego centrum multimedialnego

W wielu bibliotekach szkolnych istnieją wydzielone pomieszczenia lub ich części, w których są zgromadzone komputery, a całość pełni funkcję szkolnego centrum multimedialnego. Jeśli w szkole istnieje takie centrum, to zasady korzystania z niego powinny być dokładnie określone i ujęte w formie regulaminu.

ALB 14

Łączenie instytucji kultury a kwestie związane z księgami rachunkowymi

Pytanie: Rada gminy ma zamiar podjąć uchwałę o połączeniu dwóch instytucji kultury w jedną (np. domu kultury i biblioteki w centrum kultury). Czy trzeba zamknąć księgi rachunkowe tych dwóch instytucji i jak powinien wyglądać bilans otwarcia nowo powstałej instytucji? Czy obowiązkowa jest inwentaryzacja?

W jakim kierunku rozwijają się obecnie systemy biblioteczne

Pod koniec 2018 roku w Bibliotece Narodowej został wdrożony system tzw. nowej generacji Alma. Przyjrzymy się zatem, na czym polega nowoczesność tego typu oprogramowania i jak przedstawiały się kolejne odsłony systemów bibliotecznych.

Sprawdź, jak przyciągnąć seniorów

Warto się zastanowić, jak układać pracę biblioteki, by stała się ona atrakcyjna dla seniorów, jak sprawić, by zwiększał się ich udział w grupie odbiorców usług bibliotecznych. Aby grupa czytelników seniorów systematycznie się powiększała, biblioteka musi mieć dobry plan działania. Zacznij od rozpoznania sytuacji.

SLB 01

Jak pisać angażujące wiadomości do newslettera biblioteki, które umocnią relację z czytelnikami

Newsletter od wielu lat jest niezmiennie uważany przez marketerów za najskuteczniejszy kanał internetowej kominikacji. Wiele bibliotek nie wykorzystuje jego możliwości. Jak to zmienić? Jak stworzyć funkcjonalny, przejrzysty mailing, który zachęci subskrybentów do odwiedzenia biblioteki?

ALB 13

Zmiana regulaminu płacowego i nagrody

Pytanie: W jaki sposób zmienić regulamin płacowy? Czy do wprowadzenia nowego potrzeba zarządzenia dyrektora biblioteki? Co do funduszu nagród – czy mogą z tego funduszu być wypłacane nagrody kilka razy w roku?

Umorzona kara w bibliotece nie jest przychodem czytelnika

Pytanie: Miejska biblioteka publiczna, zgodnie z obowiązującym wewnętrznym regulaminem udostępniania zbiorów, pobiera od czytelników kary za przekroczenie terminu zwrotu książek oraz innych materiałów bibliotecznych. Zdarzają się sytuacje, w których czytelnik występuje z prośbą o częściowe lub całościowe umorzenie tej kary. Decyzja o umorzeniu podejmowana jest na indywidualny wniosek czytelnika. Wniosek ten podlega zaopiniowaniu przez kolegium biblioteczne, powołane jako organ doradczy dyrektora. Po zaopiniowaniu wniosku umorzenie kary z tytułu przetrzymywania materiałów bibliotecznych dokonywane jest, tylko w uzasadnionych przypadkach, na podstawie ostatecznej decyzji dyrektora. Czy biblioteka z tytułu całościowego lub częściowego umorzenia kary za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych ma rozpoznać przychód u czytelnika i wystawić mu PIT-8C?

Trzynastka przy umowie na zastępstwo

Pytanie: Nasza publiczna szkoła zatrudniła nauczyciela emeryta na zastępstwo. Data zawarcia umowy i rozpoczęcia pracy to 3 września 2018 r. na czas określony do powrotu nauczyciela nie dłużej niż do 31 sierpnia 2019 r. Czy powinniśmy wypłacić temu nauczycielowi dodatkowe roczne wynagrodzenie za te 4 miesiące? Czy możemy 3 września potraktować jako zatrudnienie w trakcie roku kalendarzowego nauczyciela zgodnie z organizacją roku szkolnego?

ALB 12

Zatrudnienie nauczyciela bez kwalifikacji do prowadzenia zajęć

Na czas określony, w tym na zastępstwo, można zawrzeć umowę z osobą będącą nauczycielem, która nie posiada kwalifikacji wymaganych do zajmowania danego stanowiska. W takiej sytuacji zatrudnienie nauczyciela jest możliwe za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Do nauczycieli zatrudnionych za zgodą kuratora nie stosuje się przepisów o awansie zawodowym, do celów płacowych zaś traktowani są jak nauczyciele stażyści.

RODO: zdjęcia klasowe w bibliotece

Pytanie: Czy w bibliotece mogą być umieszczone zdjęcia klas (także wcześniejszych roczników) podpisane imieniem i nazwiskiem?