WYDANIE ONLINE

Od 1 września 2018 roku w awansie zaczęło obowiązywać wiele zmian, które dotknęły także nauczycieli bibliotekarzy. Na prośbę naszych Czytelników przypominamy je raz jeszcze.

czytaj więcej »

W wielu bibliotekach szkolnych istnieją wydzielone pomieszczenia lub ich części, w których są zgromadzone komputery, a całość pełni funkcję szkolnego centrum multimedialnego. Jeśli w szkole istnieje takie centrum, to zasady korzystania z niego powinny być dokładnie określone i ujęte w formie regulaminu.

czytaj więcej »

Każda szkoła powinna posiadać skomputeryzowaną bibliotekę z dostępem do Internetu. Tylko taka biblioteka może bowiem wspierać realizację programów dydaktycznych i wychowawczych szkoły. Elektroniczna baza danych o zbiorach bibliotecznych z jednej, a informatyzacja pracy bibliotekarza z drugiej strony to podstawa, aby biblioteka stała się multimedialnym centrum informacyjnym na miarę XXI wieku.

czytaj więcej »

Realizując misję instytucji kultury, nieraz mamy do czynienia z sytuacją, w której chcemy szerzej wypromować wśród publiczności dany utwór. Nierzadko jednak, zwłaszcza w przypadku utworów wartościowych, lecz mało popularnych, napotykamy problemy formalne.

czytaj więcej »

W dniu 21 listopada 2018 r. miałam okazję uczestniczyć w konferencji „Nowe życie biblioteki w naszym mieście”, która odbyła się w Ożarowie Mazowieckim, w Hotelu Mazurkas. Było to zwieńczenie hucznych obchodów 70-lecia Biblioteki Publicznej, a zarazem świetna promocja pomysłu budowy nowoczesnego gmachu, które spełniałby potrzeby kulturalne lokalnej społeczności.

czytaj więcej »

Poniżej znajdziesz przykład regulaminu wynagradzania, który wymaga całkowitego przeredagowania i uzupełnienia. Przedstawiony projekt jest niepełny i w wielu wypadkach – niewłaściwie zredagowany. Zwróć uwagę zwłaszcza na poprawność językową i konsekwentne stosowanie różnych sformułowań, zwłaszcza definicji składników płacowych.

czytaj więcej »

W starzejącym się społeczeństwie coraz większym wyzwaniem jest zapewnienie komfortu i możliwości aktywnego życia osobom po 60. roku życia. Rolę tę spełniają świetnie uniwersytety trzeciego wieku, których zadaniem jest aktywizacja intelektualna seniorów. Sprawdź, jak układa się ta współpraca w różnych bibliotekach.

czytaj więcej »

Pytanie: Organizator podjął decyzję, aby moje akta osobowe, czyli dyrektora biblioteki, zostały przekazane protokołem zdawczo-odbiorczym do bibliotek. Do tej pory akta znajdowały się w urzędzie gminy, czyli u organizatora. I to właśnie wójt podpisywał mi zgodę na urlop, kadrowa z urzędu zaś kierowała mnie na okresowe badania czy też szkolenia. Teraz muszę to rozwiązać prawnie. Nie mogę przecież sama sobie podpisać chociażby urlopu. Jak to wykonać? Czy zarządzeniem wyznaczyć osobę spośród pracowników do wykonywania wobec mnie jako dyrektora czynności związanych ze stosunkiem pracy? A jeżeli tak, to jaką podstawę prawną wpisać w zarządzeniu?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy wójt może odmówić wypłacenia nagrody rocznej dyrektorowi biblioteki publicznej bez uzasadnienia?

czytaj więcej »

Pytanie: Jaka będzie podstawa prawna przetwarzania danych osobowych czytelników biblioteki szkolnej?

czytaj więcej »

wiper-pixel