Zatrudnienie nauczyciela bez kwalifikacji do prowadzenia zajęć

Na czas określony, w tym na zastępstwo, można zawrzeć umowę z osobą będącą nauczycielem, która nie posiada kwalifikacji wymaganych do zajmowania danego stanowiska. W takiej sytuacji zatrudnienie nauczyciela jest możliwe za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Do nauczycieli zatrudnionych za zgodą kuratora nie stosuje się przepisów o awansie zawodowym, do celów płacowych zaś traktowani są jak nauczyciele stażyści.

RODO: zdjęcia klasowe w bibliotece

Pytanie: Czy w bibliotece mogą być umieszczone zdjęcia klas (także wcześniejszych roczników) podpisane imieniem i nazwiskiem?

Odszkodowanie za pożar – zapis w księgach

Pytanie: W lutym 2016 doszło do pożaru miejskiej biblioteki, która była ubezpieczona od ryzyka ognia. Strata wynikająca z tego zdarzenia i polisy ubezpieczenia to 200.000 zł. Ogień powstał od wady wojewódzkiej instalacji, która pod koniec 2015 roku przeszła pozytywną weryfikację ppoż. Ubezpieczyciel jednak odmówił nam odszkodowania, uzasadniając to niezłożeniem wniosku o ściganie firmy, która wydała pozytywną opinię. Sprawę skierowaliśmy do sądu, ubezpieczyciel przegrał, sąd nakazał wypłatę całej kwoty. Prawdopodobnie ubezpieczyciel odwoła się, przeciągając wszystko w czasie. Jak zaksięgować to zdarzenie w księgach 2018 roku i jak zaprezentować w bilansie 2018?

Naucz się „targować”, czyli o targach książki dla biblioteki

Podczas gdy w USA Brian Murray, szef HarperCollins, jednego z największych wydawnictw na świecie, zapowiada renesans małych lokalnych księgarni, polski rynek wydawniczy odmierza czas targami książki, festiwalami literackimi i plenerami czytelniczymi. Kilkudniowe imprezy z literaturą na pierwszym planie stały się u nas ważnym elementem strategii marketingowej nie tylko oficyn wydawniczych, lecz także publikujących książki instytucji kultury i bibliotek.

Jak zorganizować zajęcia komputerowe dla seniorów

Według szacunków GUS w roku 2020 co czwarty Polak osiągnie wiek emerytalny, a około roku 2040 emeryci będą stanowić około jedną trzecią ludności w naszym kraju. Dlatego też coraz więcej inicjatyw społecznych skierowanych jest do seniorów. Jedną z ważniejszych jest edukacja komputerowa i internetowa prowadzona dla osób starszych.

Jak założyć Dyskusyjny Klub Książki

Dyskusyjne Kluby Książki adresowane są do osób, które nie tylko lubią czytać, ale chcą też rozmawiać o książkach, dzielić się wrażeniami z lektury czy zaznajamiać się z nowościami. Klubowiczem może zostać każdy bez względu na wiek, zawód, poglądy. Inicjatywie tej przyświeca idea, że nie trzeba być krytykiem literackim, żeby dyskutować o literaturze. DKK powstają zarówno z inicjatywy bibliotekarzy, jak też samych czytelników. Sprawdź, jak ciekawie prowadzić DKK.

Jak właściwie gromadzić, selekcjonować i uzupełniać księgozbiór szkolny

Biblioteki szkolne dysponują na ogół dość dużym zasobem książek, jednak często jakość tych zbiorów pozostawia sporo do życzenia. Księgozbiory szkolne wymagają selekcji i odnowienia, a co za tym idzie – pieniędzy. Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące selekcji zbiorów.

Jak można wynagradzać pracowników biblioteki

Pytanie: Wynagrodzenie bibliotekarza składa się z wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku za wieloletnią pracę. Czy w regulaminie wynagradzania pracowników instytucji kultury może być zapis o premii regulaminowej jako dodatkowym składniku wynagradzania (będą to premie miesięczne)? Czy nadal możemy mieć regulamin premiowania? Czy organizator ma wpływ na istnienie takiego zapisu i regulaminu?

Program „Erasmus +”, czyli jak uzyskać dofinansowanie do wyjazdów szkoleniowych

Wymiana wiedzy jest bez wątpienia jednym z najistotniejszych działań służących rozwojowi biblioteki. Europejski Program „Erasmus+” wspiera zarówno działania polegające na sprowadzeniu do własnej placówki zagranicznego bibliotekarza, jak i na wysłaniu własnego pracownika do innego kraju. Wnioski o wsparcie tego typu projektów można składać do 5 lutego 2019 r., dlatego też jest to ostatnia chwila aby zapoznać się z zasadami programu.