WYDANIE ONLINE

Jednym z organów uprawnionych do przeprowadzania kontroli biblioteki szkolnej jest organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą. Przedstawiciele kuratorium oświaty mogą przeprowadzić kontrolę zapowiedzianą w celu bieżącego monitorowania pracy biblioteki w wybranych obszarach lub kompleksowo, ale kontrola może także wynikać z sytuacji nagłych, gdy dojdzie do niepożądanych zachowań lub w wyniku złożonych skarg na pracę biblioteki.

czytaj więcej »

Wychowawcy oraz nauczyciele informatyki regularnie przeprowadzają lekcje na temat bezpieczeństwa w sieci,  cyberprzemocy, kultury zachowania w Internecie. Jednak dużą rolę w  tej dziedzinie odgrywają rodzice. To oni często przebywają z dziećmi i mogą obserwować w jaki sposób korzystają z Internetu, mogą zapobiec ewentualnym zagrożeniom. Dlatego warto porozmawiać z rodzicami o korzystaniu z Internetu, uprzedzić o zagrożeniach oraz dać narzędzia do ochrony dzieci przed nieodpowiednimi treściami. W tym celu można przeprowadzić warsztaty pedagogizujące. Przed rozpoczęciem wywiadówki warto poinformować rodziców o zamiarze przeprowadzenia zajęć na temat bezpieczeństwa w Internecie i zapewnić, że są one dla chętnych.

czytaj więcej »

W tym numerze zatelefonujemy do czytelników lokalnej biblioteki, ułożymy wyjątkowe puzzle, wyruszymy w podróż zielonym tramwajem i z myślą o przyjemności lektury przystąpimy do wielkiego sprzątania najbliższej okolicy. Sprawdźmy, co słychać u polskich i zagranicznych jednostek kultury.

czytaj więcej »

Pomysł na wydarzenie biblioteczne dla najmłodszych uczniów szkoły podstawowej z podróżą po Krainie Bajek, konkursami i kiermaszem książek.

czytaj więcej »

Propozycje zajęć dla uczniów szkół podstawowych w ramach obchodów miesiąca bibliotek szkolnych, których celem jest promocja biblioteki szkolnej oraz kształtowanie kultury czytelniczej wśród podopiecznych. Zajęcia podzielone są na 3 osobne lekcje biblioteczne, które można realizować w dowolnej kolejności.

czytaj więcej »

Dla wielu nauczycieli bibliotekarzy, a także bibliotekarzy w bibliotekach publicznych praca przed kamerą wiąże się z dużym stresem. W artykule znajdziesz trzy ćwiczenia, które pozwolą Ci się rozluźnić i zapanować nad swoich oddechem, ciałem i głosem. Dobrze jest wykonywać je w samotności, w spokojnym, cichym miejscu. Zaproponowane ćwiczenia przydadzą się nie tylko teraz, ale także w innych stresujących sytuacjach.

czytaj więcej »

Specyfika pracy w bibliotekach wiejskich polega przede wszystkim na tym, że koncentrują się one na znacznie mniejszej grupie odbiorców niż biblioteki w dużych ośrodkach, w związku z czym łatwiej jest dostosować ofertę do lokalnych potrzeb i oczekiwań. Ale to nie znaczy, że z tą ofertą łatwiej niż w dużych ośrodkach trafić do odbiorców. Jakie są najważniejsze narzędzia jej pracy? Czy biblioteki wiejskie nadążają za nowościami technicznymi?

czytaj więcej »

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju szacuje, że na przestrzeni najbliższych 15–20 lat aż 14% istniejących obecnie na świecie miejsc pracy zniknie, a 32% zmieni się radykalnie*. Nastąpi automatyzacja rynku pracy, a część obowiązków przejmą roboty – pracownicy bardziej wydajni, nie znający zmęczenia, mogący pracować bez przerwy. Czy zatem w bibliotekach przyszłości droidy typu C-3PO zastąpią bibliotekarzy i będą się kierować wyłącznie skomplikowanymi algorytmami w miejsce bezinteresownego powołania?

czytaj więcej »

Uważa się ją za lokalne centrum aktywności. Uczy i integruje. Jest miejscem wymiany myśli, animacji kultury i spotkania osób w różnym wieku. Coraz częściej powstaje oddolnie. Ma być bowiem po sąsiedzku. Wszędzie tam, gdzie droga do literatury bywa pod górkę, a chęć spółdzielnia się książkami wychodzi poza instytucjonalne mury, dając początek świetnym inicjatywom. Biblioteka społeczna – bo o niej mowa – to nowe trzecie miejsce. Warto je odznaczyć na mapie kultury.

czytaj więcej »

Pytanie: W sierpniu wyświetlono u nas film. My jako partner zapłaciliśmy za wyżywienie i zakwaterowanie ekipy filmowej. Zapłaciliśmy nie filmowi tylko innym kontrahentom. Za projekcję filmu otrzymaliśmy fakturę na taką samą kwotę, którą film chce rozliczyć kompensatą. Jak poprawnie wystawić rachunek i zaksięgować takie operacje?

czytaj więcej »

Pytanie: Nasza jednostka funkcjonuje jako ośrodek kultury, w działalność której wchodzi gminna biblioteka publiczna oraz jej filie. Wójt chciałby włączyć do naszej działalności również sport i rekreację. Czy takie połączenie jest możliwe?

czytaj więcej »

wiper-pixel