WYDANIE ONLINE

Konieczność pracy na odległość zmusza nauczycieli bibliotekarzy do odmiennego spojrzenia na formy pracy z czytelnikiem. Jak odnaleźć się w wirtualnych realiach i nadal sprawnie działać?

czytaj więcej »

Nauczycielom, którzy pracują zdalnie, przysługuje wynagrodzenie normalne, poza dodatkiem za warunki pracy i za godziny ponadwymiarowe.

czytaj więcej »

Pandemia koronawirusa spowodowała reorganizację działalności szkół, w tym de facto zamknięcie bibliotek szkolnych. Czy to oznacza, że nauczyciele bibliotekarze zostali bez pracy?

czytaj więcej »

Sytuacja, jaką wywołała pandemia, zaskoczyła wszystkich. Nikt nie był na to przygotowany, także szkoły. Przejście na zdalne nauczanie stało się koniecznością. Ponieważ nauczanie online jest czymś zupełnie nowym, jego jakość jest różna w zależności od wyposażenia szkoły i uczniów w sprzęt do nauki online. Co może robić nauczyciel bibliotekarz w czasie pandemii, czy i jak może włączyć się w zdalną edukację?

czytaj więcej »

Często daje się słyszeć narzekania bibliotekarzy, że ich praca jest niedoceniana, a wyobrażenie o niej jest anachroniczne i nie pokrywa się z rzeczywistością. Winne są temu pewne utrwalone w obiegowej opinii stereotypy. Zastosuj 8 sprawdzonych sposobów, jak wykorzenić krzywdzące stereotypy.

czytaj więcej »

Usługi elektroniczne powstały na wzór usług tradycyjnych. Jednak jako nośnik informacji pomiędzy usługodawcą a usługobiorcą wykorzystują technologie informacyjne i komunikacyjne. Obecnie usługi elektroniczne uzupełniają lub nierzadko też wypierają usługi świadczone tradycyjnie. I coraz więcej bibliotek unowocześnia w ten sposób swoją ofertę.

czytaj więcej »

Biblioteka szkolna może stanowić ważną i realną pomoc w codziennej pracy nauczyciela. Nie tylko dlatego że w księgozbiorze biblioteki szkolnej może się znajdować wiele pozycji bardzo pomocnych dla nauczycieli poszczególnych zajęć edukacyjnych. Sprawdź, co jako bibliotekarz możesz zaoferować innym nauczycielom w swojej szkole.

czytaj więcej »

Szeroko rozumiana edukacja coraz częściej jest problemem systemu szkolnictwa. W dobie wszechobecnej technologii, szybkiego i bezpośredniego dostępu do informacji, komputeryzacji i automatyzacji wszelkich procesów zachęcenie do korzystania z tradycyjnych narzędzi (książka, gry i zabawy itp.) stanowi nie lada wyzwanie. Szczególnie gdy mówimy o przedmiotach ścisłych, w których jest wymagane nie tylko myślenie abstrakcyjne, ale przede wszystkim konsekwentne podążanie małymi krokami w kierunku sukcesu.

czytaj więcej »

Jednym z podstawowych zaleceń związanych z prewencją rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 jest pozostanie w domu. W tym szczególnym okresie osoby korzystające na co dzień z usług instytucji kultury nie mają możliwości fizycznej obecności w siedzibach takich instytucji i podejmowania dotychczasowych działań. Wiele aktywności, w tym także korzystanie z różnego rodzaju usług kulturalnych, przeniosło się do Internetu.

czytaj więcej »

wiper-pixel