WYDANIE ONLINE

Za uchybienia w zakresie organizacji i porządku pracy, w tym dotyczące bezpośrednio biblioteki szkolnej, nauczyciel może zostać ukarany upomnieniem, naganą albo nawet karą pieniężną. Jeśli kara jest niesłuszna, warto złożyć od niej sprzeciw, a w dalszej kolejności odwołać się do sądu. Sprawdź w jakim zakresie możesz ponieść odpowiedzialność porządkową i jak reagować w przypadku niesłusznych decyzji dyrektora.

czytaj więcej »

Osoba zajmująca stanowisko nauczyciela powinna legitymować się odpowiednim wyższym wykształceniem kierunkowym (magisterskim lub wyższym zawodowym – w zależności od rodzaju szkoły oraz zajmowanego stanowiska) i przygotowaniem pedagogicznym lub powinna posiadać dokument świadczący o ukończeniu zakładu kształcenia nauczycieli. Sprawdź, czy spełniasz wszystkie warunki.

czytaj więcej »

wiper-pixel