WYDANIE ONLINE

Dyrektor szkoły może nałożyć na nauczyciela – bibliotekarza obowiązek opieki nad uczniami np. podczas wycieczki do biblioteki narodowej. Sprawdź, czy nauczyciel może odmówić wykonania takiego polecenia? Przekonaj się, czy za opiekę nad uczniami przysługuje mu dodatkowe wynagrodzenie.

czytaj więcej »

Aby zachować niezależność inspektora ochrony danych, najlepszym rozwiązaniem jest stworzenie samodzielnego stanowiska lub powierzenie tej funkcji odrębnemu podmiotowi w drodze umowy cywilnoprawnej. W przypadku powierzenia funkcji inspektora ochrony danych nauczycielowi nie można wykluczyć konfliktu interesów.

czytaj więcej »

Nauczyciel bibliotekarz nie ponosi odpowiedzialności materialnej za wszelkie następstwa swojego postępowania. Odpowiedzialność ta ogranicza się do rzeczywistych strat poniesionych przez szkołę – w zakresie normalnych następstw swojego działania lub zaniechania (art. 115 Kodeksu pracy). Innymi słowy nauczyciel poniesie konsekwencje jedynie za typowe skutki swojego postępowania.

czytaj więcej »

wiper-pixel