WYDANIE ONLINE

Od 1 września 2018 r. wchodzą w życie zmiany dotyczące awansu zawodowego niektórych nauczycieli zajmujących stanowisko bibliotekarza w bibliotece szkolnej. Ścieżka awansu zawodowego nauczycieli posiadających stopień naukowy doktora ulega bowiem skróceniu już w momencie zatrudnienia.

czytaj więcej »

Wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy. Jednak nie powinieneś pełnić doraźnych zastępstw w czasie godzin swojej pracy. Bardziej właściwe będą lekcje biblioteczne.

czytaj więcej »

Niejeden dyrektor szkoły rozważa powierzenie funkcji wychowawcy klasy nauczycielowi bibliotekarzowi. Jest to jednak rozwiązanie mało praktyczne.

czytaj więcej »

wiper-pixel