WYDANIE ONLINE

Wymiana wiedzy jest bez wątpienia jednym z najistotniejszych działań służących rozwojowi biblioteki. Europejski Program „Erasmus+” wspiera zarówno działania polegające na sprowadzeniu do własnej placówki zagranicznego bibliotekarza, jak i na wysłaniu własnego pracownika do innego kraju. Wnioski o wsparcie tego typu projektów można składać do 5 lutego 2019 r., dlatego też jest to ostatnia chwila aby zapoznać się z zasadami programu.

czytaj więcej »

Powołanie własnej organizacji może przynieść instytucji korzyści, jednak nie powinien to być wyłącznie sposób na pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych przeznaczonych dla organizacji pozarządowych, których nie mogą otrzymać instytucje kultury.

czytaj więcej »

Pytanie: Powiat zamierza przekazać dotację na prowadzenie przez gminę biblioteki na podstawie zawartego porozumienia. Czy można przekazać te środki bezpośrednio bibliotece?

czytaj więcej »

Kontrola zarządcza to proces ciągłych działań, które mają na celu przemianę kultury stosowania przepisów prawa w kulturę osiągania rezultatów. Wbrew wielu obiegowym opiniom kontrola zarządcza nie jest związana tylko z aspektem finansowym funkcjonowania instytucji. Nie polega także na wypełnianiu raz w roku kwestionariuszy samooceny lub rejestru ryzyka. Powinna obejmować wszystkie sfery funkcjonowania instytucji, skłaniać kierownictwo jednostki do formułowania celów i monitorowania ich realizacji. Czy znasz 5 obszarów kontroli?

czytaj więcej »

Pytanie: Wynagrodzenie bibliotekarza składa się z wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku za wieloletnią pracę. Czy w regulaminie wynagradzania pracowników instytucji kultury może być zapis o premii regulaminowej jako dodatkowym składniku wynagradzania (będą to premie miesięczne)? Czy nadal możemy mieć regulamin premiowania? Czy organizator ma wpływ na istnienie takiego zapisu i regulaminu?

czytaj więcej »

Biblioteki szkolne dysponują na ogół dość dużym zasobem książek, jednak często jakość tych zbiorów pozostawia sporo do życzenia. Księgozbiory szkolne wymagają selekcji i odnowienia, a co za tym idzie – pieniędzy. Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące selekcji zbiorów.

czytaj więcej »

Dyskusyjne Kluby Książki adresowane są do osób, które nie tylko lubią czytać, ale chcą też rozmawiać o książkach, dzielić się wrażeniami z lektury czy zaznajamiać się z nowościami. Klubowiczem może zostać każdy bez względu na wiek, zawód, poglądy. Inicjatywie tej przyświeca idea, że nie trzeba być krytykiem literackim, żeby dyskutować o literaturze. DKK powstają zarówno z inicjatywy bibliotekarzy, jak też samych czytelników. Sprawdź, jak ciekawie prowadzić DKK.

czytaj więcej »

Według szacunków GUS w roku 2020 co czwarty Polak osiągnie wiek emerytalny, a około roku 2040 emeryci będą stanowić około jedną trzecią ludności w naszym kraju. Dlatego też coraz więcej inicjatyw społecznych skierowanych jest do seniorów. Jedną z ważniejszych jest edukacja komputerowa i internetowa prowadzona dla osób starszych.

czytaj więcej »

Podczas gdy w USA Brian Murray, szef HarperCollins, jednego z największych wydawnictw na świecie, zapowiada renesans małych lokalnych księgarni, polski rynek wydawniczy odmierza czas targami książki, festiwalami literackimi i plenerami czytelniczymi. Kilkudniowe imprezy z literaturą na pierwszym planie stały się u nas ważnym elementem strategii marketingowej nie tylko oficyn wydawniczych, lecz także publikujących książki instytucji kultury i bibliotek.

czytaj więcej »

Pytanie: W lutym 2016 doszło do pożaru miejskiej biblioteki, która była ubezpieczona od ryzyka ognia. Strata wynikająca z tego zdarzenia i polisy ubezpieczenia to 200.000 zł. Ogień powstał od wady wojewódzkiej instalacji, która pod koniec 2015 roku przeszła pozytywną weryfikację ppoż. Ubezpieczyciel jednak odmówił nam odszkodowania, uzasadniając to niezłożeniem wniosku o ściganie firmy, która wydała pozytywną opinię. Sprawę skierowaliśmy do sądu, ubezpieczyciel przegrał, sąd nakazał wypłatę całej kwoty. Prawdopodobnie ubezpieczyciel odwoła się, przeciągając wszystko w czasie. Jak zaksięgować to zdarzenie w księgach 2018 roku i jak zaprezentować w bilansie 2018?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w bibliotece mogą być umieszczone zdjęcia klas (także wcześniejszych roczników) podpisane imieniem i nazwiskiem?

czytaj więcej »

Na czas określony, w tym na zastępstwo, można zawrzeć umowę z osobą będącą nauczycielem, która nie posiada kwalifikacji wymaganych do zajmowania danego stanowiska. W takiej sytuacji zatrudnienie nauczyciela jest możliwe za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Do nauczycieli zatrudnionych za zgodą kuratora nie stosuje się przepisów o awansie zawodowym, do celów płacowych zaś traktowani są jak nauczyciele stażyści.

czytaj więcej »

wiper-pixel