Przykładowa ankieta dla użytkowników badająca potrzeby kulturalne