WYDANIE ONLINE

Nie jest tajemnicą, że biblioteki publiczne działają w obszarze ciągłego deficytu środków pieniężnych. Sprawdź, jak pozyskać pieniądze, które są dostępne dla bibliotek. Wśród metod finansowania działalności kulturalno-edukacyjno-społecznej książnic coraz częściej pojawiają się projekty.

czytaj więcej »

Jak informuje Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, obecnie prowadzone są prace nad projektem nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie uregulowania w nim pracy zdalnej. Obecnie trwa dialog autonomiczny między partnerami społecznymi. I chociaż nie ma formalnego obowiązku, aby wprowadzić regulamin pracy zdalnej w bibliotece, może to bardzo usprawnić funkcjonowanie zakładu pracy. Przedstawiamy przykładowy regulamin wraz z komentarzami i załącznikami. Warto skorzystać z gotowego wzoru.

czytaj więcej »

W praktyce funkcjonowania bibliotek stosowane są umowy powierzenia danych osobowych. Bibliotekarze spotkali się także z sytuacją, w której inny podmiot zwracał się o udostępnienie danych osobowych. Były to np. jednostka samorządu terytorialnego, Policja, Prokuratura, komornik. Warto jednak pamiętać, że od momentu wejścia w życie przepisów RODO istnieje jeszcze jedna forma wzajemnego przekazywania sobie danych osobowych i prowadzenia na nich wspólnych działań. Jest to wprowadzone mocą art. 26 RODO współadministrowanie. Biblioteki i inne instytucje kultury mogą korzystać z tej formy działania podobnie jak wszyscy inni administratorzy danych osobowych.

czytaj więcej »

Zwrot kosztów używania samochodu osobowego (motocykla, motoroweru) do celów służbowych następuje w formie miesięcznego ryczałtu obliczonego jako iloczyn stawki za 1 kilometr przebiegu i miesięcznego limitu przebiegu kilometrów na jazdy lokalne.

czytaj więcej »

Chociaż nie ma formalnego obowiązku, aby wprowadzić regulamin pracy zdalnej w firmie, może to bardzo usprawnić funkcjonowanie zakładu pracy. Przedstawiamy przykładowy regulamin pracy zdalnej. Dokument opiera się na przepisach „specustawy” z 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.).

czytaj więcej »

Jedna z największych atrakcji turystycznych w Irlandii – założona w 1592 r. Stara Biblioteka przy Trinity College w Dublinie – od marca tego roku pozostawała zamknięta dla zwiedzających. Mimo to biblioteki publiczne i akademickie zwiększyły starania, aby pomimo pandemii zapewnić dostęp do swoich usług tysiącom czytelników korzystającym z 330 filii bibliotek w całym kraju.

czytaj więcej »

Działa w 53 krajach w 61 wersjach językowych. Korzysta z niego około 2 miliardów użytkowników. W Polsce odwiedza go blisko 20 milionów osób. Zawiera ponad miliard kanałów. Co minutę wzbogaca się średnio o 500 godzin nagrań. Gdybyśmy chcieli obejrzeć je od pierwszego do ostatniego, potrzebowalibyśmy… 58 tysięcy lat. Ponoć jest już tam wszystko. A czy Twoja instytucja kultury ma swój kanał na YouTubie?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy osoba pracująca w bibliotece od 30 lat i będąca kierownikiem praktycznie od początku, a niemająca powołania, jest tym kierownikiem? Czy wójt może wystąpić do ministra o zgodę na powołanie kierownika bez konkursu? Czy potrzebne jest wykształcenie wyższe, żeby być dyrektorem lub kierownikiem biblioteki. Czy długi staż pracy i ukończone studium bibliotekarskie dają odpowiednie wykształcenie? Jakie są możliwości?

czytaj więcej »

Pytanie: Dyrektor biblioteki chce wydać bibliotekarzowi polecenie służbowe transportu książek do czytelnika. Bibliotekarz nie ma w zakresie obowiązku dowozu książki na telefon własnym środkiem. Czy pracownik musi mieć badania psychotechniczne? Czy powinien otrzymać delegację na transport książki własnym samochodem lub otrzymać ryczałt za korzystanie z samochodu prywatnego w celach służbowych?

czytaj więcej »

wiper-pixel