WYDANIE ONLINE

Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy (art. 128 § 1 kp). Należy przy tym pamiętać, że nie liczy się tu czas faktycznego pozostawania w zakładzie pracy, ale pozostawanie w dyspozycji pracodawcy – czyli rzeczywista gotowość psychofizyczna do świadczenia pracy. Tym samym pobyt w zakładzie pracy nie zawsze jest równoznaczny z wykonywaniem pracy. Sprawdź,jak go rozliczać i wynagradzać.

czytaj więcej »

wiper-pixel