WYDANIE ONLINE

Już od 1 września 2018 r. obowiązują nowe zasady oceny pracy nauczycieli. Zmodyfikowana została procedura oceniania, ale przede wszystkim zmieniły się kryteria oceny. Uzależniono także dokonywaną ocenę od wskaźników przyjmowanych w wewnątrzszkolnym regulaminie. Sprawdź w jaki sposób będziesz oceniany.

czytaj więcej »

Aby zwiększyć swoją atrakcyjność, biblioteka powinna posiadać ofertę multimedialną. Dowiedz się dlaczego i jak powiększyć zbiory biblioteki o nowe zasoby, dzięki którym biblioteka dostosuje się do bieżących oczekiwań ze strony potencjalnych użytkowników.

czytaj więcej »

Pytanie: W ostatnim czasie w naszej bibliotece głównej oraz oddziale odbywa się dość poważne ubytkowanie księgozbioru. W związku z tym rodzi się pytanie, czy istnieją przepisy, wytyczne odnośnie minimalnej liczby książek posiadanych przez odział biblioteczny? Na chwilę obecną oddział dysponuje 6696 woluminów, a z końcem roku przewidujemy, iż będzie około 6000.

czytaj więcej »

Pierwsze miesiące funkcjonowania nowych uregulowań prawnych dotyczących ochrony danych osobowych wskazują jednoznacznie, że kadra kierownicza wielu instytucji nie potrafiła wdrożyć zmian w odpowiedni sposób. Z praktycznego punktu widzenia nie było to zresztą możliwe. Sprawdź, dlaczego tak się stało i jak zapobiec ewentualnym skargom Czytelników.

czytaj więcej »

Do udziału w wydarzeniu zachęcą czytelnika obrazowe sformułowania. Dzięki nim w jego głowie wyświetli się film. Wyobrazi sobie, co go czeka i jak zostanie zagospodarowany jego czas. Warto zaciekawiać od pierwszego zdania. Oto przykłady, które warto naśladować.

czytaj więcej »

Majątkowe prawa autorskie oraz prawa pokrewne do utworu z czasem wygasają. Oznacza to, że podejmując działania związane z eksploatacją danego utworu (a zwłaszcza działania nieobjęte przyznanym bibliotekom prawem dozwolonego użytku), nie musimy uzyskiwać zgód ani dokonywać opłat za korzystanie z tych praw. Wygaśnięcie majątkowych praw autorskich nie oznacza jednak wygaśnięcia praw osobistych. Sprawdź, co to oznacza dla Twojej biblioteki.

czytaj więcej »

Pytanie: Rada gminy w uchwale zdecydowała o likwidacji Gminnego Ośrodka Kultury i przekazania dokumentacji oraz majątku (w tym budynku) Gminnej Bibliotece Publicznej (biblioteka zajmowała bowiem część dotychczasowego budynku GOK). Wojewoda zakwestionował jednak uchwałę, wskazując, że nie następuje tu likwidacja instytucji kultury, ale połączenie 2. dotychczasowych instytucji w jedną, ze wszystkimi tego konsekwencjami, włącznie z koniecznością przejęcia pracowników GOK przez Bibliotekę. Czy taka opinia jest prawidłowa i czy w świetle tego uchwała jest ważna?

czytaj więcej »

Oto zestawienie najchętniej wypożyczanych książek dotyczy filii biblioteki publicznej znajdującej się w gminie miejsko-wiejskiej na terenie województwa mazowieckiego. Zostało ono opracowane na podstawie własnych statystyk wypożyczeń na przełomie 2017/2018 roku w tej konkretnej placówce. Nie jest to oficjalny ranking i nie znalazło się w nim wiele innych, równie popularnych pozycji. Stanowi on jednak pewną esencję, pokazując główne tendencje czytelników w wyborze lektury.

czytaj więcej »

Pracownicy po nieobecności w pracy z powodu choroby, która przekroczyła 30 dni, często mają zaległy urlop wypoczynkowy, z którego chcą skorzystać bezpośrednio po zakończeniu absencji chorobowej. Sprawdź, co zrobić, gdy pracownik po zwolnieniu lekarskim chce skorzystać z urlopu.

czytaj więcej »

Pytanie: Organ prowadzący zdecydował, że świetlica szkolna będzie czynna od 12.30. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w tym czasie w lekcjach, mają być w bibliotece pod opieką nauczyciela bibliotekarza. Czy to jest zgodne z prawem?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy programy nauczania, ujęte w szkolnym zestawie programów nauczania, powinny być wydrukowane i przechowywane np. w gabinecie szkoły? Czy może wystarczy, że dyrektor dysponuje jedynie elektroniczną wersją ww. programów?

czytaj więcej »

Od 1 września 2018 r. oceny pracy nauczyciela trzeba będzie dokonywać cyklicznie – co 3 lata, chyba że nauczyciel realizuje staż. Wówczas oceny dokonuje się po zakończeniu stażu. Aby nie przeoczyć terminu dokonania oceny pracy nauczyciela, warto sporządzić harmonogram i w nim wpisywać nauczycieli, których pracę trzeba ocenić.

czytaj więcej »

wiper-pixel