WYDANIE ONLINE

Do pozyskania zarówno młodszych, jak i starszych Czytelników warto wykorzystać nowoczesne i atrakcyjne narzędzia. Dzięki przemyślanym działaniom promocyjnym dotrzesz z właściwym przekazem do grupy docelowej. Oto praktyczna instrukcja, jak zwiększyć atrakcyjność swojej biblioteki.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2018 r. ograniczono zakres stosowania tzw. autorskich kosztów uzyskania przychodu. Osoby nieobjęte wprowadzonym katalogiem nie mogą już korzystać z kosztów uzyskania w wysokości 50% przychodu. Sprawdź, o jakie osoby chodzi i jak dokumentować obecnie prawo do takich kosztów.

czytaj więcej »

Kwota dotacji przyznanych w 2017 roku na dofinansowanie budowy, remontu i przebudowy bibliotek sięgała nawet 2 milionów złotych na dany projekt. Sprawdź, czy Twoja biblioteka spełnia kryteria, i przygotuj się do złożenia wniosku o dotację w ramach kolejnego naboru. Pracę zacznij od właściwego zaplanowania harmonogramu prac.

czytaj więcej »

Media społecznościowe zdominowały kulturę masową. Dzięki rozwojowi Internetu stanowią one centrum wymiany informacji pomiędzy użytkownikami. W mediach społecznościowych jest też miejsce dla bibliotek, które mogą tam skutecznie się promować, jeśli właściwie nauczą się z nich korzystać.

czytaj więcej »

Pytanie: Organizator po wielu latach postanowił uporządkować sprawy nieruchomości, które zajmują biblioteki. Otrzymałam projekt umowy użyczenia (bezpłatnego), z którego wynika, że nie jest to wieczyste użytkowanie, ale użyczenie na czas określony – tj. ok. 1 roku i 3 miesięcy. W rozmowach pracownik gminy powołuje się na art. 51 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Dla mojej instytucji ze względu na planowane remonty i inwestycje bardziej korzystne i stabilne byłoby wieczyste użytkowanie. Czy organizator ma podstawy prawne do ograniczania czasu użyczenia na czas określony?

czytaj więcej »

Kodeks pracy nie przewiduje możliwości przywrócenia do pracy dyrektora biblioteki publicznej, który został odwołany niezgodnie z prawem. Sąd może jednak zasądzić na rzecz byłego dyrektora odszkodowanie. Wyrok Sądu Najwyższego z 11 lipca 2017 r. (sygn. akt I PK 201/16)

czytaj więcej »

Aby otrzymać dodatkowe wynagrodzenie roczne, musisz spełnić odpowiednie przesłanki i musisz pracować w określonym miejscu zatrudnienia. Sprawdź, w jakich przypadkach otrzymasz dodatkowe wynagrodzenie roczne i w jakiej wysokości świadczenie to będzie Ci przysługiwało.

czytaj więcej »

Organizator nie może wymierzyć kary nagany lub upomnienia dyrektorowi samorządowej instytucji kultury. Nie pełni bowiem funkcji pracodawcy w stosunku do dyrektora w sensie bieżącego nadzoru i kontroli wykonywania stosunku pracy.

czytaj więcej »

Nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, które wchodzą w życie 25 maja 2018 roku, obowiązują również biblioteki. Sprawdź zatem, jak przygotować się do RODO, a przede wszystkim jakie dokumenty musisz przygotować, aby chronić dane osobowe czytelników.

czytaj więcej »

wiper-pixel