Mam moc. Mogę zmienić świat. Rozwijamy kompetencje społeczne – scenariusz

Zajęcia przybliżające znaczenie i praktyczne wykorzystanie kompetencji społecznych w życiu.

Uczestnicy: uczniowie szkół ponadpodstawowych

Cele ogólne:

- zwiększenie samoświadomości w zakresie kompetencji społecznych

- rozwijanie umiejętności społecznych w różnych sferach życia

Cele szczegółowe, uczeń:

- poznaje różne kompetencje społeczne

- dostrzega i wykorzystuje ich potencjał

- zna swoje mocne i słabe strony

- świadomie planuje swój rozwój społeczny

- aktywnie korzysta z zasobów internetu i biblioteki

- ćwiczy umiejętność współpracy i autoekspresji

Materiały pomocnicze:

Karta pracy Kompetencje społeczne

Karta pracy Ważna kompetencja społeczna

Materiał pomocniczy Kompetencje społeczne w praktyce

Karta pracy Moje kompetencje społeczne

11dużych arkuszy papieru i flamastry

Kartki i długopisy

Komputery z dostępem do Internetu

Czas trwania: 3 godziny

Przebieg zajęć:

Jak kształtujemy swoje życie

1. Wprowadzenie – prowadzący podaje temat.

2. Burza mózgów – uczestnicy zapisują odpowiedzi na pytanie:

- Na co mam wpływ w życiu? (3–4 duże arkusze papieru rozwieszone w różnych miejscach pomieszczenia)

Prowadzący odczytuje je na głos.

3. Dyskusja – uczniowie zastanawiają się nad pytaniem:

- Jakie umiejętności pomagają aktywnie i skutecznie kształtować swoje życie i wpływać na otoczenie?

Prowadzący zapisuje pomysły uczestników na kolejnym dużym arkuszu papieru.

Sukces na rynku pracy

1. Film – uczniowie oglądają krótki film („Bez tych umiejętności nie znajdziesz pracy”, czas trwania 2:51 minut, https://youtu.be/S9wwHpDLC98). Zapisują na kartkach wymienione w nim umiejętności.

2. Wyszukiwanie informacji (praca w grupach) – uczestnicy wyszukują definicje/znaczenie pojęć: kompetencje społeczne, umiejętności twarde, umiejętności miękkie. Tworzą listę kompetencji społecznych (Karta pracy Kompetencje społeczne)

3. Prezentacja – grupy krótko przedstawiają efekty swojej pracy. Uczniowie uzupełniają swoje listy.

Znaczenie kompetencji społecznych

1. Zadanie (praca w grupach) – każdy zespół wybiera jedną kompetencję społeczną – nie mogą się powtarzać – i przygotowuje materiał na jej temat (Karta pracy Ważna kompetencja społeczna).

2. Prezentacja – grupy przedstawiają efekty swojej pracy.

Mój kapitał

1. Ankieta – prowadzący wyświetla slajdy ze zdaniami na temat kompetencji społecznych. Uczniowie wybierają to, z czym się zgadzają przez podniesienie karteczki. Mogą komentować swoje wybory (Materiał pomocniczy Kompetencje społeczne w praktyce).

2. Ćwiczenie – uczestnicy uzupełniają Kartę pracy Moje kompetencje społeczne.

3. Dyskusja – uczniowie wspólnie zastanawiają się, gdzie i w jaki sposób można rozwijać umiejętności społeczne. Zapisują swoje pomysły z Karty pracy na dużych arkuszach papieru z nagłówkami:

  • Szkoła (lekcje przedmiotowe)
  • Szkoła (klasa, lekcje wychowawcze)
  • Szkoła (Społeczność szkolna)
  • Dom/Rodzina
  • Zajęcia pozaszkolne
  • Społeczność lokalna

4. Refleksja – uczniowie dopisują propozycje/pomysły z arkuszy do swoich wcześniejszych notatek (Karta pracy Moje kompetencje społeczne, druga tabela).

Mam moc

1. Pogadanka motywacyjna – prowadzący zachęca uczniów do inicjowania rozmów z nauczycielami i wychowawcą na temat rozwijania kompetencji społecznych w szkole (mogą wykorzystać dzisiejsze propozycje). Wskazuje na przejawianie inicjatywy, kreatywność i umiejętności komunikacyjne jako trening kompetencji społecznych również w takich sytuacjach. To daje poczucie mocy sprawczej i wpływu na życie szkolne, co później przenosi się na sukces w życiu osobistym i zawodowym.

2. Zabawa – (chętni) uczniowie kończą zdanie: „Czuję, że mam moc, kiedy.....” . Uwzględniają kompetencje/umiejętności społeczne.

Karta pracy Kompetencje społeczne

(polecenie) Wyjaśnijcie znaczenie poniższych pojęć.

Kompetencje społeczne

 

Umiejętności twarde

 

Umiejętności miękkie

 

(polecenie) Wypiszcie jak najwięcej kompetencji (umiejętności) społecznych.

 

Karta pracy Ważna kompetencja społeczna

(polecenie) Wybierzcie jedną, ważną waszym zdaniem, kompetencję społeczną. Przygotujcie krótką prezentację na jej temat. Możecie korzystać z zasobów biblioteki i Internetu.

1. Przed prezentacją odegrajcie scenkę ilustrującą wybraną kompetencję bez podawania jej nazwy. Powinna być na tyle czytelna, aby pozostali członkowie klasy mogli zgadnąć, o którą kompetencję (umiejętność) chodzi.

2. Prezentacja trwa maksymalnie 5 minut (razem ze scenką). Musi być przystępna dla słuchaczy.

Nazwa kompetencji

 

Dlaczego jest ważna?

 

W jaki sposób można ją rozwijać?

 

Gdzie najbardziej się przydaje? (przykłady sytuacji)

 

Jakie są negatywne skutki nieznajomości (lub nieużywania) tej kompetencji?

 

Materiał pomocniczy Kompetencje społeczne w praktyce

Rozdaj uczniom kartki A5 w dwóch kolorach, np. czerwonym i niebieskim. Pokazuj slajdy z kolejnymi pytaniami. Uczniowie podnoszą do góry kartkę w kolorze odpowiadającym stwierdzeniu, z którym się zgadzają.

Lista zdań (pytań)

1. Co jest ważniejsze: kompetencje twarde czy kompetencje miękkie?

2. Czy w każdym zawodzie przydaje się umiejętność komunikacji? – Tak. / Nie.

3. Czy umiejętności społecznych można uczyć się na lekcjach przedmiotowych? – Tak. / Nie.

4. Jaki wpływ na rozwój umiejętności społecznych mają rodzice? – Znaczący. / Niewielki.

5. Czy kompetencje społeczne ułatwiają życie? – Tak. / Nie.

Karta pracy Moje kompetencje społeczne

(polecenie) Zastanów się, które kompetencje (umiejętności) społeczne opanowałeś w stopniu zadowalającym (5 najważniejszych), a które jeszcze nie (maksymalnie 3) i uzupełnij tabelę.

Kompetencje/umiejętności, które opanowałem w stopniu zadowalającym

Gdzie i w jaki sposób je wykorzystuję (przykłady sytuacji)

Pozytywne skutki ich używania

     
     
     
     
     

Kompetencje, które chciałbym rozwijać

Jak mogę je rozwijać w szkole

Jak mogę je rozwijać poza szkołą

     
     
     
Autor: Anna Kiełczewska
wychowawca, nauczyciel, trener rozwoju osobistego