Pomysły na ciekawe lekcje w bibliotece

Uczniowie chętniej przychodzą do biblioteki, w której zajęcia odbywają się w nowoczesnej formie: są różnorodne, dynamiczne i aktywizujące. Jak to osiągnąć?

Lekcja biblioteczna dla uczniów szkoły podstawowej: wychowanie patriotyczne. Bajka o Wiśle

„Bajka o Wiśle” jest przykładem na połączenie tekstu literackiego i wydobywania z dzieci przeżyć estetycznych z dostarczeniem konkretnej wiedzy poznawczej. Wraz z opowiadaczem kamishibai, który w drewnianej skrzynce przewraca kolejne karty narracyjne, słuchacze przenoszą się od źródła Wisły, aż po jej ujście, mijają miasta i regiony, poznają dopływy, bogaty świat fauny i flory, poszerzają słownictwo o nazwy geograficzne związane m.in. z budową rzeki.

Lekcja biblioteczna dla uczniów klas III –VI: czy współczesnemu człowiekowi potrzebna jest czułość

Scenariusz zajęć opiera się na japońskiej sztuce uwrażliwiania na słowo i obraz – kamishibai. To spotkanie ze słowem i obrazem w japońskiej sztuce opowiadania za sprawą drewnianego teatrzyku butai. To również spotkanie z człowiekiem za pośrednictwem magii kart obrazowych tworzących historie. Kamishibai to alternatywa pracy z lekturą na lekcjach języka polskiego, przez budowanie klimatu do rozmowy z drugim człowiekiem – uczniem i zaproszenie do refleksji nad formowaniem swojej osobowości.

Lekcja biblioteczna dla przedszkolaków: o kosmosie

W przedszkolu dzieci mają czas zorganizowany niemal co do minuty, a każdy tydzień to często inny blok tematyczny, wokół którego odbywają się wszystkie zajęcia. Dlatego najlepiej zaplanować temat lekcji w konsultacji z nauczycielem, żeby zachować ciągłość bloku tematycznego.

Lekcja biblioteczna dla przedszkolaków: spotkanie ze zwierzętami egzotycznymi

Zajmiemy się scenariuszem zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym. Tym razem motywem przewodnim będą zwierzęta egzotyczne.

Lekcja biblioteczna dla nastolatków: o czym można rozmawiać tylko z królikami

Przychodzi taki czas w życiu prawie każdego młodego, nastoletniego człowieka, że zaczyna wątpić w swą moc i siłę sprawczą, a do głosu dochodzi zwątpienie w siebie, poczucie zagubienia i osamotnienia. Jeżeli taki człowiek znajduje oparcie w silnym, przyjacielskim zespole klasowym, w którym panuje poczucie bezpieczeństwa, dyskrecja i wzajemne zaufanie, to jest mu łatwiej przetrwać ten kryzys. Przedstawiamy scenariusz zajęć, który wyposaży uczniów w umiejętności rozwiązywania problemów dotyczących własnej osoby.

Lekcja biblioteczna dla młodzieży: „Mam moc, mogę zmienić mój świat”. Rozwijamy kompetencje społeczne

Przedstawiamy scenariusz zajęć z młodzieżą – kamishibai w rękach uczniów jako narzędzie skutecznego komunikowania się i rozwijania kompetencji społecznych. W scenariuszu zajęć wykorzystano pomysł na otworzenie osobowości dzieci, rozwijanie poczucia sprawstwa i odpowiedzialności za siebie i innych za sprawą działań twórczych na kanwie papierowego teatru kamishibai i książki obrazkowej „Trzeba będzie…”.

Konflikt rodzic – dziecko. Jak z niego wyjść obronną ręką?

Rodzice nastoletnich uczniów coraz częściej zgłaszają się do wychowawców klas z prośbą o pomoc w odbudowaniu kontaktu z dorastającym dzieckiem. Warsztat pokazuje, jak za pomocą mediacji szkoła może ich wspierać w naprawieniu tej relacji. Dostarcza niezbędnych informacji na temat metody mediacji i zachęca do uczestnictwa w niej.

Jak za pomocą bajkoterapii bibliotekarz może pomóc w procesie terapeutycznym dziecka

Bajki są ulubioną lekturą najmłodszych dzieci zarówno tych w wieku przedszkolnym, jak i wczesnoszkolnym. Odgrywają one bardzo ważną rolę w ich rozwoju, rozbudzając wyobraźnię i przekazując wartości moralne. Mają też ogromne walory terapeutyczne. Dotyczy to zarówno bajek, baśni i legend klasycznych, jak i powstających od niedawna specjalnych bajek terapeutycznych. Chociaż w zestawie zawodów wykonywanych w Polsce nie ma bajkoterapeuty, to rola biblioteki w krzewieniu bajkoterapii jest nie do przecenienia. Również dlatego, że jest to jedna z form krzewienia czytelnictwa wśród najmłodszych.