Zarządzanie czasem. Analiza SWOT. Mini scenariusz do pracy zdalnej

Instrukcja i karty pracy. Zarządzanie czasem. Refleksja nad czasem-kopia-2

Karty pracy przeznaczone dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Zestaw zawiera materiały informacyjne na temat analizy SWOT zarządzania czasem własnym oraz 2 karty pracy. Pierwsze zadanie służy przeprowadzeniu analizy SWOT w celu określenia mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń w odniesieniu do zarządzania czasem. Zadanie drugie pozwoli uczniowi zastanowić się, w jaki sposób może wzmacniać swoje mocne strony i wykorzystywać szanse.

Rozwijane umiejętności:

  • poznanie swoich słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń w odniesieniu do zarządzania czasem własnym,
  • poszukiwanie sposobów na wzmacnianie mocnych stron i osłabianie słabych,
  • rozpoznawanie możliwości związanych z wykorzystaniem szans,
  • przewidywanie negatywnych skutków lekceważenia zagrożeń.

Do uzupełnienia kart pracy potrzebne będą:

  • długopis, ołówek.

Ważne jest, aby:

  • aby rozwiązywać zadania zgodnie z samym sobą, tu nie ma poprawnych oraz błędnych odpowiedzi,
  • nie zastanawiać się zbyt długo nad odpowiedziami, lepiej zapisywać pierwsze myśli i rejestrować pierwsze odczucia.