20 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Szczęścia – scenariusz zajęć

Rozważania o szczęściu przystępnym dla dzieci językiem z wykorzystaniem różnych form aktywności umysłowej, artystycznej i fizycznej. Sprawdź, jak przygotować ciekawe lekcje stacjonarne.

Uczestnicy: uczniowie klas I–III szkoły podstawowej

Cele ogólne:

 • dostrzeganie i docenianie pozytywnych aspektów codziennego życia,
 • promowanie czytelnictwa.

Cele szczegółowe, uczeń:

 • potrafi zdefiniować „szczęście”,
 • umie odnajdywać i opisywać jego przejawy w swoim życiu,
 • ćwiczy wyobraźnię,
 • rozwija umiejętność autoekspresji poprzez rysunek i ruch,
 • samodzielnie czyta (klasa II i III).

Materiały pomocnicze:

Materiał pomocniczy Symbole szczęścia.

Materiał pomocniczy Międzynarodowy Dzień Szczęścia.

Materiał pomocniczy Aforyzmy i cytaty o szczęściu.

Przedmioty – symbole szczęścia (lub ich zdjęcia/rysunki).

Duże arkusze papieru (po jednym na grupę).

Kartony w kształcie płatków kwiatu (po jednym dla każdego uczestnika) i koła wycięte z kartonu (po jednym na grupę).

Kredki i flamastry, klej.

Książki do samodzielnego czytania.

Zakładki do książek z symbolami szczęścia wykonane z papieru (laminowane) lub z kartonu (po jednej dla każdego uczestnika).

Czas trwania: 90 minut

Przebieg zajęć

Przygotowanie

1. Zgadywanka – prowadzący pokazuje uczestnikom przedmioty – symbole szczęścia (lub ich zdjęcia/rysunki). Dzieci mówią, z czym kojarzą im się te przedmioty. Nauczyciel krótko wyjaśnia, dlaczego uważa się je za symbole szczęścia (Materiał pomocniczy Symbole szczęścia).

Następnie pyta: „A czy wy macie jakieś przedmioty, które przynoszą wam szczęście? Co to jest?”

2. Wprowadzenie tematu zajęć – prowadzący podaje informacje o Międzynarodowym Dniu Szczęścia. Mówi, że tematem lekcji jest szczęście w codziennym życiu.

Realizacja

1. Burza mózgów

dzieci próbują zdefiniować pojęcie szczęścia („Co to jest szczęście? Kiedy czujecie się szczęśliwi/zadowoleni? Kto/Co was uszczęśliwia?”). Nauczyciel rysuje na tablicy proste obrazki/symbole ilustrujące podane przez uczniów przykłady, lub zapisuje słowa.

2. Myśli o szczęściu

prowadzący odczytuje po kolei aforyzmy i cytaty o szczęściu (Materiał pomocniczy Aforyzmy i cytaty o szczęściu). Dzieci interpretują je. Można dopisywać nowe pomysły na tablicy.

3. Wizualizacja

dzieci zamykają oczy i wyobrażają sobie, że dziś jest najszczęśliwszy dzień ich życia. Nauczyciel może zadać pytania, np. „Gdzie jesteście? Z kim? Co robicie? Jakie kolory widzicie? Co czujecie?”

4. Kwiat szczęścia

uczniowie dzielą się na kilkuosobowe grupy. Każdy otrzymuje arkusz papieru w kształcie płatka kwiatu, na którym rysuje swój szczęśliwy dzień. Po zakończeniu pracy dzieci naklejają płatki wokół środka kwiatu w kształcie koła na dużym arkuszu papieru. W koło wpisują swoje imiona. Na zakończenie pomagają nauczycielowi umieścić kwiaty szczęścia w różnych miejscach biblioteki.

5. Przerywnik

Nauczyciel pyta: „Jak porusza się szczęście? Jak zachowuje się ktoś, kto czuje się szczęśliwy?” Puszcza wesołą piosenkę, a dzieci myślą o swoich rysunkach i wyrażają swoje szczęście poruszając się w dowolny sposób (tańczą, podskakują, kręcą się w kółko, robią miny, śmieją się itp.). Po 2–3 minutach piosenka powoli cichnie, a nauczyciel kładzie palec na ustach i czeka aż dzieci zatrzymają się.

6. Szczęście zapisane w książce

prowadzący mówi: „Jak widzicie, uszczęśliwiają nas różne czynności, miejsca, ludzie. Można poczuć się szczęśliwym słuchając piosenki, oglądając film, lub czytając książkę.”

Następnie zaprasza uczniów do stolików, na których rozłożone są różne książki związane z omawianą tematyką (z pozytywnym, optymistycznym przesłaniem). Każde dziecko wybiera jeden tytuł, siada i czyta początek książki (10-15 minut). Pod koniec zajęć będzie mogło wypożyczyć książkę i kontynuować jej czytanie na lekcji lub w domu. W klasie I nauczyciel może przeczytać na głos wybraną przez klasę książkę.

Podsumowanie

1. Sesja informacji zwrotnych – dzieci mówią, co najbardziej podobało im się podczas zajęć.

2. Upominki na szczęście – uczniowie otrzymują upominki – zakładki do książek z symbolami szczęścia.

Materiał pomocniczy Symbole szczęścia (Źródło: https://dariuszzatonski.pl/uniwersalne-symbole-szczescia/. Dostęp: 07.02.2021 r.)

 • Czterolistna koniczyna (symbol celtycki) – chroni przed złem i przynosi szczęście, bo bardzo trudno ją znaleźć (jedna na 10 tysięcy).
 • Słonik z uniesiona trąbą (symbol indyjski) – w Indiach czczono boga szczęścia z głową słonia (Ganesza).
 • Grosik na szczęście (symbol starożytny) – znalezienie monety przynosi szczęście i dobrobyt ora chroni przed złem.
 • Tęcza (symbol biblijny) – kolorowy pas na niebie pojawia się po deszczu/burzy na szczęście.
 • Bambus (symbol chiński) – przynosi szczęście, majątek i sukcesy. Chińczycy często mają w domach drzewka bambusowe.
 • Podkowa (symbol celtycki) – zawieszana w domach odpędzała złe skrzaty leśne, umieszczona nad drzwiami wejściowymi przynosi szczęście i zdrowie.
 • Żołędzie (symbol brytyjski) – noszenie przy sobie wysuszonych owoców dębu zapewnia szczęście, dobrobyt i potęgę.

Materiał pomocniczy Międzynarodowy Dzień Szczęścia

Międzynarodowy Dzień Szczęścia to święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2012 roku. Obchodzimy je 20 marca.

W tym dniu przypominamy sobie, że „Dążenie do szczęścia jest podstawowym celem człowieka”. Święto promuje rozwój, walkę z ubóstwem, szczęście i dobrobyt dla wszystkich narodów.

Materiał pomocniczy Aforyzmy i cytaty o szczęściu

Szczęście widać u psa merdającego ogonem i u człowieka szczerze uśmiechniętego. (Kamila Kampa)

Gdy człowiek jest szczęśliwy, żyje w harmonii z samym sobą i swoim otoczeniem. (Oskar Wilde)

Szczęście to przyjemność, której się nie żałuje. (Sokrates)

Szczęście to radość z nowego dnia, bezchmurne niebo w południe i słowo „kocham” na dobranoc. (Katarzyna Michalak)

Szczęście to coś do zrobienia, ktoś do kochania i nadzieja na coś. (Joanna Sałyga)

Chcesz być szczęśliwym – pozwól, by inni byli z tobą szczęśliwi. (Sokrates)

Autor: Anna Kiełczewska
wychowawca, nauczyciel, trener rozwoju osobistego