14 lutego Randka z książką – scenariusz

Zajęcia o pierwszych uczuciach w życiu młodego człowieka i o tym, dlaczego warto szukać pomysłów na zdobycie Jej (Jego) w książkach dla młodzieży.

Mam moc. Mogę zmienić świat. Rozwijamy kompetencje społeczne – scenariusz

Zajęcia przybliżające znaczenie i praktyczne wykorzystanie kompetencji społecznych w życiu.

Dzień Dziwaka 7 stycznia – scenariusz lekcji bibliotecznej

Dziwak, ekscentryk, odmieniec. Zajęcia o tym, jak zwiększyć akceptację dla odmienności.

Dzień bez Przekleństw 17 grudnia – scenariusz lekcji bibliotecznej dla młodzieży

Zajęcia o komunikacji bez wulgaryzmów w życiu codziennym.

Lekcja biblioteczna: Historia bibliotek

Jest to propozycja ciekawej lekcji dla różnych grup wiekowych.

Lekcja biblioteczna dla przedszkolaków: o kosmosie

W przedszkolu dzieci mają czas zorganizowany niemal co do minuty, a każdy tydzień to często inny blok tematyczny, wokół którego odbywają się wszystkie zajęcia. Dlatego najlepiej zaplanować temat lekcji w konsultacji z nauczycielem, żeby zachować ciągłość bloku tematycznego.

Lekcja biblioteczna dla przedszkolaków: spotkanie ze zwierzętami egzotycznymi

Zajmiemy się scenariuszem zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym. Tym razem motywem przewodnim będą zwierzęta egzotyczne.

Lekcja biblioteczna dla nastolatków: o czym można rozmawiać tylko z królikami

Przychodzi taki czas w życiu prawie każdego młodego, nastoletniego człowieka, że zaczyna wątpić w swą moc i siłę sprawczą, a do głosu dochodzi zwątpienie w siebie, poczucie zagubienia i osamotnienia. Jeżeli taki człowiek znajduje oparcie w silnym, przyjacielskim zespole klasowym, w którym panuje poczucie bezpieczeństwa, dyskrecja i wzajemne zaufanie, to jest mu łatwiej przetrwać ten kryzys. Przedstawiamy scenariusz zajęć, który wyposaży uczniów w umiejętności rozwiązywania problemów dotyczących własnej osoby.

Lekcja biblioteczna dla młodzieży: „Mam moc, mogę zmienić mój świat”. Rozwijamy kompetencje społeczne

Przedstawiamy scenariusz zajęć z młodzieżą – kamishibai w rękach uczniów jako narzędzie skutecznego komunikowania się i rozwijania kompetencji społecznych. W scenariuszu zajęć wykorzystano pomysł na otworzenie osobowości dzieci, rozwijanie poczucia sprawstwa i odpowiedzialności za siebie i innych za sprawą działań twórczych na kanwie papierowego teatru kamishibai i książki obrazkowej „Trzeba będzie…”.

Dzień Tolerancji 16 listopada – scenariusz

Tolerancja i poszanowanie różnorodności w twórczej odsłonie. Oto propozycja ciekawych zajęć dla nastolatków.