Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych – scenariusz

Propozycje zajęć dla uczniów szkół podstawowych w ramach obchodów miesiąca bibliotek szkolnych, których celem jest promocja biblioteki szkolnej oraz kształtowanie kultury czytelniczej wśród podopiecznych. Zajęcia podzielone są na 3 osobne lekcje biblioteczne, które można realizować w dowolnej kolejności.

Światowy Dzień Umiejętności Czytania (8 września) – scenariusz

Umiejętność czytania i pisania jest coraz częściej traktowana po macoszemu. Dowiedz się, jak motyw święta powstałego z inicjatywy UNESCO wykorzystać do przygotowania ciekawej lekcji bibliotecznej.

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania (29 września) – wydarzenie biblioteczne

Dzień promujący głośne czytanie może stać się pięknym przeżyciem dla najmłodszych uczniów szkoły podstawowej. Biblioteka to idealne miejsce do wykreowania niezwykłego literackiego przeżycia.

Bajka o Przezroczystych. Przeprowadzka_compressed-1-02

Przeprowadzka. Słuchowisko i karty pracy. Rozwijanie umiejętności identyfikowania potrzeb i kreatywnego myślenia

Karty pracy przeznaczone dla dzieci w wieku 4-6 lat oraz uczniów klas I-III. Dziecko ma za zadanie odnieść się do swoich wyobrażeń, emocji i refleksji związanych z nagraniem oraz stworzyć własne ilustracje do bajki, której wysłuchało. 

Instrukcja i karty pracy. Zarządzanie czasem. Refleksja nad czasem-kopia-2

Zarządzanie czasem. Analiza SWOT. Mini scenariusz do pracy zdalnej

Karty pracy przeznaczone dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Zestaw zawiera materiały informacyjne na temat analizy SWOT zarządzania czasem własnym oraz 2 karty pracy. Pierwsze zadanie służy przeprowadzeniu analizy SWOT w celu określenia mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń w odniesieniu do zarządzania czasem. Zadanie drugie pozwoli uczniowi zastanowić się, w jaki sposób może wzmacniać swoje mocne strony i wykorzystywać szanse.

„Tam, w moim kącie ziemi...” – tatrzańskie wędrówki śladami twórczości Kazimierza Przerwy-Tetmajera

Zajęcia przybliżające twórczość artysty i zachęcające do interpretacji poezji, stanowią także okazję do zapoznania się z topografią Tatr oraz zasadami poruszania się w górach.

Światowy Dzień Roweru (3 czerwca) – scenariusz zajęć

Lekcja biblioteczna propagująca jazdę na rowerze: refleksja, pomysły na wykorzystanie roweru w życiu codziennym i zadanie aktywizujące uczniów.

Śpij dobrze! O funkcjach snu i dbaniu o jakość odpoczynku

Zajęcia przybliżają funkcje snu, zapoznając uczniów z podstawowymi informacjami i metodami poprawy jakości snu.

Nie wyrzucam, bo jestem eko – scenariusz zajęć

Kształtowanie postaw proekologicznych poprzez zabawę u uczniów młodszych klas szkoły podstawowej.

Kmicicowym śladem – scenariusz lekcji bibliotecznej opartej na powieści „Potop” Henryka Sienkiewicza

Zajęcia wspierające rozwój kreatywności i zdolności planowania, przybliżające uczniom lekturę, pomagające spojrzeć na nią w nowym świetle.