Wniosek o przystąpienie do PPK (dotyczy osoby powyżej 55 roku życia)

Osoba zatrudniona, która ukończyła 55. rok życia i nie ukończyła 70. roku życia może złożyć podmiotowi zatrudniającemu wniosek o przystąpienie do pracowniczego planu kapitałowego. Pobierz wzór dokumentu.

Deklaracja o rezygnacji z wpłat na PPK

W tym miejscu znajdziesz urzędowy wzór wniosku o rezygnacji z wpłat na pracowniczy plan kapitałowy.