Tarcza 4.0 dla instytucji kultury – dofinansowania do wynagrodzeń

Instytucje kultury od 24 czerwca 2020 r. mogą korzystać z dofinansowań wynagrodzeń pracowników i innych zatrudnionych, przewidzianych przez tzw. tarczę antykryzysową. Muszą jednak spełnić warunki ustawowe, analogiczne dla przedsiębiorców.

Resort kultury podsumowuje wsparcie finansowe w tym sektorze

Jak podaje resort kultury, niezwłocznie po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego i ograniczeń w działalności instytucji kultury MKiDN przystąpiło do pracy nad rozwiązaniami rekompensującymi straty związane z zawieszeniem działalności w tym sektorze. Całkowita wartość wielowymiarowego wsparcia państwa dla kultury w Polsce jest szacowana na ponad 5 mld zł. Sprawdź, z czego może korzystać świat kultury.

Jakie informacje powinien zawierać regulamin konkursu bibliotecznego

W każdym konkursie obowiązuje regulamin. Niestety w działalności bibliotek brakuje funduszy na angaż dla prawnika, który dokładnie przeanalizowałyby regulamin. Nie tylko konkurs biblioteczny, ale także każda inna akcja (stała lub czasowa) powinna mieć oddzielny zbiór zasad. Ma on przede wszystkim zabezpieczyć nas bibliotekarzy przed trudnymi do przewidzenia sytuacjami.

Jak wykorzystywać w bibliotece kreatywne metody zdobywania wiedzy

W artykule znajdziesz sprawdzone sposoby prowadzenia kreatywnych i ciekawych zajęć wykorzystujących różne techniki i metody uczenia się i nauczania. W głównej mierze będą one nakierowane na działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Wprowadzając jednak drobne modyfikacje, z powodzeniem można je wykorzystać w działaniach dla dorosłych i seniorów.

Jak przeprowadzić reset organizacji po Covid-19, aby odbudować zaangażowanie pracowników

Sporo organizacji przechodzi lub przeszło przez kryzysowe doświadczenia pandemii COVID-19. Wiemy, że wiele zmian nadal przed nami. Wiemy także, że ten kryzys jest i powinien być dobrą lekcją dla organizacji i testem dla dobrych pracodawców. Kryzys to także szansa na reset, na przeprogramowanie organizacji i zmianę na lepsze. Josh Bersin na swoim blogu używa terminu BIG RESET jako poważnej zmiany, przez którą powinny przejść organizacje, aby odbudować zaufanie, zaangażowanie oraz bezpieczeństwo pracowników i klientów.