Kiedy umowa o dzieło, a kiedy zlecenie

Pytanie: Czy możemy zawrzeć umowę o dzieło na opracowanie tekstu pt. „........” . Umowa byłaby zawarta na 4 miesiące a wynagrodzenie byłoby wypłacane w 4 ratach z częstotliwością wypłat raz w miesiącu. Oczywiście dzieło zostanie odebrane protokołem. Czy ZUS z uwagi na wypłaty za dzieło w ratach może zakwestionować taką umowę i uznać za umowę zlecenia?

Jak wypełniać 5 dokumentów dotyczących czasu pracy

Czas pracy to czas, w którym zatrudniony pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wypełniania umówionych zadań / obowiązków służbowych. Do jego prawidłowego zorganizowania lub rozliczania zazwyczaj wymagane są określone dokumenty. Sprawdźmy, jak je poprawnie wypełniać.

Jak udokumentować koszty autorskie

Podział wynagrodzenia poprzez przyjęcie stałego procentu wynagrodzenia jako twórczego do utworów stworzonych przez pracownika w ramach wykonywania obowiązków pracowniczych nie uprawnia do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów. Interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 lutego 2018 r. (sygn. 0115-KDIT2-1.4011.366.2017.2.MK)

Jak rozliczyć umowę zlecenia zawartą z Polakiem niebędącym rezydentem Polski

Aby właściwie rozliczyć umowę zlecenia z nierezydentem musimy przede wszystkim ustalić 2 fakty. Po pierwsze, w jakim państwie posiada miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów podatkowych) zleceniobiorca oraz – co jest z tym ściśle związane – którego kraju jest rezydentem podatkowym. Po drugie, czy zlecenie będzie wykonywane w Polsce, a jeśli tak to jak długo.

Jak poprawnie liczyć składki wypadkowe od kwietnia 2018 r.

Poza grupą płatników, którym stopę tę przypisze ZUS istnieje duża grupa, która będzie musiała samodzielnie ustalić obowiązującą ich wysokość składek wypadkowych. Powinni oni pamiętać o tym, że w nowym roku składkowym nastąpiła zmiana równo połowy dotychczas obowiązujących stóp procentowych, co dodatkowo komplikuje sam proces ustalania wysokości składek wypadkowych na rok składkowy zaczynający się 1 kwietnia 2018 r.

Czy ZUS ZLA można zamienić na urlop wypoczynkowy

Pytanie: Do pracodawcy wpłynęło ZUS ZLA w formie elektronicznej. Pracownik woli jednak zamienić ZUS ZLA na urlop wypoczynkowy. Czy widząc że zwolnienie lekarskie jest w formie elektronicznej, można przychylić się do wniosku pracownika i uwzględnić urlop wypoczynkowy zamiast ZUS ZLA?

Podwyżki dla nauczycieli od 1 kwietnia 2018 r. i plany na kolejne lata

Od 147 o 271 zł, w zależności od stopnia awansu, wzrośnie średnie wynagrodzenie nauczycieli. Ministerstwo planuje podwyżki także w 2019 i 2020 roku. Poznaj nowe stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, które będą obowiązywać od 1 kwietnia 2018 r.

Świadczenia z ZUS pomniejszają odszkodowania lub renty cywilne

Kwoty należności wypłacanych poszkodowanemu na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego powinny podlegać zmniejszeniu o kwoty wypłaconych z ZUS odpowiednich świadczeń z ubezpieczeń społecznych, których źródłem jest to samo zdarzenie lub czyn. Wyrok Sądu Najwyższego z 15 lutego 2018 r. (sygn. akt I CSK 341/17)