Jak poprawnie liczyć składki wypadkowe od kwietnia 2018 r.

Poza grupą płatników, którym stopę tę przypisze ZUS istnieje duża grupa, która będzie musiała samodzielnie ustalić obowiązującą ich wysokość składek wypadkowych. Powinni oni pamiętać o tym, że w nowym roku składkowym nastąpiła zmiana równo połowy dotychczas obowiązujących stóp procentowych, co dodatkowo komplikuje sam proces ustalania wysokości składek wypadkowych na rok składkowy zaczynający się 1 kwietnia 2018 r.

Czy ZUS ZLA można zamienić na urlop wypoczynkowy

Pytanie: Do pracodawcy wpłynęło ZUS ZLA w formie elektronicznej. Pracownik woli jednak zamienić ZUS ZLA na urlop wypoczynkowy. Czy widząc że zwolnienie lekarskie jest w formie elektronicznej, można przychylić się do wniosku pracownika i uwzględnić urlop wypoczynkowy zamiast ZUS ZLA?

Podwyżki dla nauczycieli od 1 kwietnia 2018 r. i plany na kolejne lata

Od 147 o 271 zł, w zależności od stopnia awansu, wzrośnie średnie wynagrodzenie nauczycieli. Ministerstwo planuje podwyżki także w 2019 i 2020 roku. Poznaj nowe stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, które będą obowiązywać od 1 kwietnia 2018 r.

Świadczenia z ZUS pomniejszają odszkodowania lub renty cywilne

Kwoty należności wypłacanych poszkodowanemu na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego powinny podlegać zmniejszeniu o kwoty wypłaconych z ZUS odpowiednich świadczeń z ubezpieczeń społecznych, których źródłem jest to samo zdarzenie lub czyn. Wyrok Sądu Najwyższego z 15 lutego 2018 r. (sygn. akt I CSK 341/17)

Różnicowanie płac ze względu na doświadczenie zawodowe może być dyskryminujące

Różnicowanie płacy zasadniczej tylko ze względu na staż pracy czy doświadczenie zawodowe może być uznane za nierówne traktowanie pracowników. Chodzi o sytuację, gdy doświadczenie zawodowe nie jest elementem istotnym przy ocenie wykonywania zadań służbowych. Wyrok Sądu Najwyższego z 7 lutego 2018 r. (sygn. akt II PK 22/17)

Nowy Kodeks pracy – sprawdź propozycje zmian

W marcu 2018 r. kończą się prace Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy, przygotowującej projekty nowego Kodeksu pracy oraz Kodeksu zbiorowego prawa pracy.

Jak rozliczać się z ZUS w 2018 roku za pomocą programu Płatnik

Od stycznia 2018 r. na przelewie do ZUS podaje się łączną kwotę składek na ubezpieczenia. W deklaracji rozliczeniowej nie ma takiej kwoty, co oznacza, że trzeba sumować kilka kwot. Poza tym w programie Płatnik nie ma możliwości zrobienia przelewu. Oto jeden z wielu problemów, z którymi obecnie muszą sobie radzić płatnicy składek ZUS. Sprawdźmy, co radzi ekspert.

Jak przygotować się do wystawiania e-zwolnień lekarskich od 1 lipca 2018 r.

Od 1 lipca 2018 r. pracodawcy będą otrzymywać zwolnienia lekarskie tylko w formie elektronicznej. Sprawdźmy, jak to będzie wyglądać zarówno od strony samego lekarza, jak i od strony ubezpieczonego oraz płatnika składek.

Jak poprawić błędy przy wypełnianiu blankietu przelewu do ZUS od 1 stycznia 2018 r.

Do 31 grudnia 2017 r. obowiązywały stare blankiety przelewu. Od 1 stycznia 2018 r. nie ma już obowiązku opłacania składek ZUS na specjalnym blankiecie – wypełniając i opłacając je zwykłym, standardowym przelewem. Również dokonując przelewu z konta bankowego nie trzeba już korzystać ze specjalnego przelewu. Warto skorzystać z tych podpowiedzi, aby dwukrotnie nie przesyłać dokumentów do ZUS.

Zasadą stanie się wypłata wynagrodzenia na rachunek pracownika

Od 1 stycznia 2019 r.wynagrodzenie ze stosunku pracy pracodawca będzie wypłacał na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy. Wypłata do rąk własnych pracownika będzie możliwa tylko wtedy, gdy ten złoży pracodawcy w tej sprawie wniosek w formie pisemnej lub elektronicznej.