WYDANIE ONLINE

Od 7 listopada 2020 r. bibliotekarze musieli stawić czoła jednemu z największych wyzwań ostatnich lat. Zostali zmuszeni do odpowiedzi na podstawowe pytanie: jak prowadzić działalność kulturalno-edukacyjnopromocyjną, jak docierać do czytelników, gdy tradycyjne kontakty nie były możliwe. Sprawdź, jak skutecznie promować książki online. Przekonaj się, jakie działania się sprawdzają.

czytaj więcej »

Biblioteka Narodowa przedstawia rekomendacje dotyczące bezpieczeństwa epidemicznego w bibliotekach oraz przypomina o obowiązujących przepisach w trosce o bezpieczeństwo pracowników i czytelników.

czytaj więcej »

Propozycja zajęć dla uczniów klas VI-VIII. Pytania zawarte w załączonej karcie pracy pozwalają w bezpieczny sposób przeanalizować sytuację stresowe, z którymi na co dzień spotykają się uczniowie.

czytaj więcej »

Jak pokazują dane z połowy roku, pandemia sprzyja czytelnictwu. Czytamy więcej i częściej. Czy zamknięci w domu mamy w końcu czas na lekturę? Niezależnie od motywacji warto, by biblioteki zapewniły czytelnikom nie tylko nowe teksty do czytania, lecz także możliwość kontaktu i rozmowy – choćby tylko za pośrednictwem łączy internetowych. O czytelników trzeba bowiem dbać. Sprawdź, jak to robić.

czytaj więcej »

Porozumienie o współpracy wolontariackiej to kluczowy dokument. Może on przybierać postać ustnych ustaleń, jednak w przypadku wolontariatu długoterminowego – powyżej 30 dni – musi mieć formę pisemną. Dla pewności warto jednak opracować go w formie pisemnej. Nie pozostawia to żadnych kwestii w obszarze niedomówień, a dla nas i wolontariusza będzie potwierdzeniem współpracy. Jest to ważne również teraz, gdy wiele zadań wolontariackich musimy przenieść do sieci.

czytaj więcej »

Czasy, kiedy gromadzenie i ochrona księgozbioru były podstawowym zadaniem bibliotekarza, odeszły w przeszłość. Rolą nowoczesnej biblioteki jest dziś informowanie o własnych oraz sieciowych zasobach i ich udostępnianie za pomocą najnowszych dostępnych środków. Jednym z nowych, ale już udanych przedsięwzięć jest projekt „Podkarpackie e-biblioteki pedagogiczne”.

czytaj więcej »

Książki na receptę, spacery w słusznym celu, meandry polszczyzny i kultura dostępna online. Tak w skrócie wygląda plan podróży naszym kulturalnym expressem. Brzmi ciekawie? Sprawdźmy zatem, co słychać u polskich i zagranicznych jednostek kultury.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pracownikom biblioteki: bibliotekarze, sprzątaczka i księgowa, należy się odzież robocza lub ekwiwalent za używanie własnej odzieży? Jeśli tak to co przysługuje na stanowiskach wcześniej wymienionych? Czy powinien być regulamin odzieży czy wystarczy zarządzenie kierownika biblioteki?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy biblioteka zatrudniająca 4 osoby powinna mieć regulamin wynagradzania? Jeśli tak, to kto powinien go zatwierdzić kierownik biblioteki czy wójt?

czytaj więcej »

wiper-pixel