WYDANIE ONLINE

Kadra kierownicza bibliotek bardzo często nie zdaje sobie jednak sprawy, że jest jeden specyficzny obszar podlegający przepisom RODO, który należy uporządkować. Jest to prowadzenie profilu biblioteki na portalu Facebook.

czytaj więcej »

Poznaj scenariusz warsztatu dla nauczycieli pomagający lepiej zrozumieć postawy i zachowania rodziców uczniów. Sprawdź, jak szybko rozpoznawać różne typy rodziców i skuteczniej się z nimi komunikować.

czytaj więcej »

Karty pracy przeznaczone dla dzieci w wieku 4-6 lat oraz uczniów klas I-III. Dziecko ma za zadanie odnieść się do swoich wyobrażeń, emocji i refleksji związanych z nagraniem oraz stworzyć własne ilustracje do bajki, której wysłuchało. 

czytaj więcej »

Nawet jeśli biblioteka szkolna funkcjonuje na bardzo wysokim poziomie – warto poświęcić czas, by sprawdzić, czy można ją udoskonalić. Ponadto zmienia się prawo, zmieniają się warunki pracy, zużywa się księgozbiór, pojawiają się nowe potrzeby – to tylko niektóre powody, które powinny skłonić do corocznej pracy w celu przygotowania biblioteki szkolnej do nowego roku.

czytaj więcej »

Jednym z zadań bibliotekarza jest informowanie czytelników o ważnym wydarzeniu, spotkaniu autorskim, szkoleniu czy zaprezentowanie w nieszablonowy sposób nowości książkowych. Temu wszystkiemu służą plakaty, ulotki, broszury, informacje, animacje na stronach www czy w mediach społecznościowych. Z pomocą przychodzi Internet, który w swej ofercie posiada szeroką gamę – całkowicie lub częściowo darmowych – programów i aplikacji.

czytaj więcej »

Dzień promujący głośne czytanie może stać się pięknym przeżyciem dla najmłodszych uczniów szkoły podstawowej. Biblioteka to idealne miejsce do wykreowania niezwykłego literackiego przeżycia.

czytaj więcej »

Umiejętność czytania i pisania jest coraz częściej traktowana po macoszemu. Dowiedz się, jak motyw święta powstałego z inicjatywy UNESCO wykorzystać do przygotowania ciekawej lekcji bibliotecznej.

czytaj więcej »

Jest wiele gier i zabaw, które mogą zrekompensować długie godziny spędzane w pracy, często w pozycji siedzącej. Są działania, które pozwalają aktywizować nie tylko pojedyncze osoby, ale także całe rodziny, a nawet społeczności. Sprawdź, jak można wykorzystać grywalizację w bibliotecznej działalności. Nie tylko tej poświęconej promocji czytelnictwa, ale także marketingowej czy związanej z budowaniem trwałych relacji ze społecznością lokalną.

czytaj więcej »

Społeczność lokalna powinna być wciągnięta do dialogu i mieć poczucie współtworzenia programu działalności kulturalnej w swoim regionie, szczególnie teraz, gdy po okresie lockdownu kultura wraca do normalności. Jakie nowe wyzwania stanęły przed instytucjami kultury? Jak przeprowadzić diagnozę potrzeb mieszkańców?

czytaj więcej »

Bardzo często gminy stają przed dylematem, na jakie cele można przeznaczyć środki zgromadzone w „funduszu korkowym” – pochodzącym z opłat licencyjnych za sprzedaż alkoholu. Nieprawidłowe wydatkowanie pieniędzy stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Tymczasem tarcza 4.0 poluzowała zasady wydatkowania środków gminy do końca 2020 r.

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel był zatrudniony w naszej jednostce do 31 sierpnia 2015 r. Od września nie została zawarta kolejna umowa. W lipcu 2015 r. obronił awans na nauczyciela kontraktowego. Nie dostarczył do kadr zaświadczenia o awansie, dlatego nie został wystawiony akt nadania stopnia awansu zawodowego. Nauczyciel prosi o wystawienie takiego aktu teraz. W międzyczasie zmienił się dyrektor szkoły. W jaki sposób powinien zostać wystawiony akt nadania stopnia awansu zawodowego.

czytaj więcej »

wiper-pixel