WYDANIE ONLINE

Pokolenie „Z” w swojej hierarchii ważności mediów nie ma książki papierowej, a tym bardziej nie ma jej pokolenie „Alfa”, czy to znaczy, że nasza praca jest już przeżytkiem, a biblioteki szkolne są już nikomu niepotrzebne? Zdecydowanie nie. Musimy na nowo zdefiniować zadania i rolę biblioteki szkolnej pod kątem dostosowania ich do potrzeb nowych pokoleń czytelników.

czytaj więcej »

Do czego przydaje się odporność psychiczna? Jak ją budować? Czy jestem odporny? Zajęcia stwarzają przestrzeń do autorefleksji i świadomego planowania własnego rozwoju.

czytaj więcej »

Zdalne nauczanie spowodowane wybuchem pandemii wymaga od bibliotekarzy szkolnych zdobywania nowych umiejętności i zaistnienia w zdalnej szkole, tak aby być blisko czytelnika i wspierać jego rozwój.

czytaj więcej »

Nowoczesne działanie instytucji kultury polega w znacznej mierze na realizacji różnego rodzaju projektów. Z jakich etapów składa się zarządzanie projektem? Jakie czynniki wpływają na jego powodzenie? Jakie są zadania osoby kierującej projektem? Jakimi umiejętnościami powinna się ona cechować?

czytaj więcej »

Zestaw zawiera cztery karty pracy przeznaczone dla dzieci w wieku 5-6 lat. Wykonanie zadań ma na celu rozbudzanie wyobraźni dziecka oraz oswojenie go z zasadami korzystania z książek. Karty pracy są przeznaczone do samodzielnej pracy w domu lub przedszkolu. Dziecko będzie jednak potrzebowała wsparcia polegającego na przeczytaniu poleceń.

czytaj więcej »

W artykule przedstawiamy Klub Umiejętności Komputerowych Enter (KUKE). Jest to inicjatywa Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim. Oprócz samej idei klubu warto zapoznać się z tematami zajęć, zagadnieniami organizacyjnymi, a także wskazówkami, które umożliwią skuteczną realizację zajęć komputerowych w każdej bibliotece.

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel złożył wniosek o dokonanie oceny pracy w dniu 8 kwietnia 2020 r. Do kiedy dyrektor powinien ocenić pracę nauczyciela i w jakim dniu najpóźniej trzeba mu wydać kartę oceny pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy obliczając świadczenie urlopowe, nauczycieli realizujących podwyższone pensum lub godziny ponadwymiarowe należy traktować jako zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, czy też w wymiarze większym niż etat?

czytaj więcej »

wiper-pixel