WYDANIE ONLINE

Od 4 maja biblioteki mogą być otwarte. Dlatego też Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z GIS przygotowało wytyczne, jak zminimalizować ryzyko zakażenia w bibliotece. Celem wdrażania procedur jest dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa pracowników bibliotek oraz użytkowników.

czytaj więcej »

Czytanie książek jest przeważnie nawykiem wyniesionym z domu. Jeśli młodemu człowiekowi w dzieciństwie nie czytano, jeśli nie widział rodziców czytających książki, wyrobienie w nim takiego przyzwyczajenia będzie trudne. Ale nie beznadziejne. Wiele zależy od zaangażowania i talentu bibliotekarza, od grupy rówieśniczej, od nauczycieli. Sprawdź, co może zrobić bibliotekarz, nie tylko ten z biblioteki szkolnej, aby zachęcić młodych ludzi do czytania książek.

czytaj więcej »

Literatura obyczajowa, romans, kryminał. Literatura erotyczna, sensacyjna, fantastyka. Komiks, reportaż, biografie. Wymienione powyżej gatunki stanowią podstawę praktycznie wszystkich bibliotek publicznych. To po nie najczęściej przychodzą czytelnicy. To one najszybciej znikają z półek z nowościami.

czytaj więcej »

Poznaj 10 zasad ustalania terminu zakończenia stażu nauczyciela. Sprawdź, czy zdaniem MEN okres pracy zdalnej, gotowość do pracy oraz korzystanie z zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w związku z koronawirusem wpłyną na termin zakończenia stażu.

czytaj więcej »

Nauczyciel bibliotekarz może odgrywać w szkole bardzo ważną rolę w pracy z uczniem zdolnym. Zakres zaangażowania bibliotekarza wynika najczęściej z potrzeb istniejących w tym zakresie oraz decyzji samego bibliotekarza – zależnie od możliwości czasowych, którymi dysponuje, oraz dobrej woli.

czytaj więcej »

Zajęcia przybliżające twórczość artysty i zachęcające do interpretacji poezji, stanowią także okazję do zapoznania się z topografią Tatr oraz zasadami poruszania się w górach.

czytaj więcej »

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) zachęca administratorów danych osobowych do stosowania zatwierdzonych branżowych kodeksów postępowania. Stosowanie takiego kodeksu może pomóc im wykazać, że przestrzegają oni we właściwy sposób obowiązujących przepisów. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich we współpracy ze specjalistami z zakresu ochrony danych osobowych przygotowało projekt takiego kodeksu.

czytaj więcej »

wiper-pixel