WYDANIE ONLINE

Zajęcia przybliżają różne znaczenia pojęcia twórczości, metody treningu twórczości i jego zastosowanie w codziennym życiu.

czytaj więcej »

Lekcja biblioteczna propagująca jazdę na rowerze: refleksja, pomysły na wykorzystanie roweru w życiu codziennym i zadanie aktywizujące uczniów.

czytaj więcej »

Kształtowanie postaw proekologicznych poprzez zabawę u uczniów młodszych klas szkoły podstawowej.

czytaj więcej »

Zajęcia przybliżają funkcje snu, zapoznając uczniów z podstawowymi informacjami i metodami poprawy jakości snu.

czytaj więcej »

Zajęcia wspierające rozwój kreatywności i zdolności planowania, przybliżające uczniom lekturę, pomagające spojrzeć na nią w nowym świetle.

czytaj więcej »

Nauczyciele bibliotekarze realizują 30-godzinne pensum tygodniowe, lecz obowiązuje ich 40-godzinny tydzień pracy. Karta Nauczyciela precyzuje, jakie zadania zobowiązani są wykonywać poza ustalonym pensum, wśród których jest obowiązek samokształcenia doskonalenia zawodowego.  Sprawdź, jakie są Twoje obowiązki w tym zakresie.

czytaj więcej »

Rok 2019 był rokiem niezwykle ważnym dla biblioteki naszej szkoły. Początek informatyzacji, remont i udostępnienie  dla uczniów pomieszczenia dawnego magazynu, liczne akcje promujące czytelnictwo i wreszcie „odświeżenie” księgozbioru dzięki realizacji środków NPRC spowodowały, że biblioteka i czytelnia zmieniły się nie do poznania.

czytaj więcej »

wiper-pixel