WYDANIE ONLINE

Bibliotekę szkolną może kontrolować aż 9 organów. Sprawdź, jak się do tego przygotować, czego się spodziewać i jakie pytania w trakcie kontroli może zadawać przedstawiciel resortu edukacji.

czytaj więcej »

Interaktywne zajęcia dla młodzieży z motywem wolności słowa i wolności prasy w tle.

czytaj więcej »

Zmieniające się w ostatnich latach oczekiwania, potrzeby czytelników oraz model funkcjonowania bibliotek wymusza nowe spojrzenie na zbiory bibliotek. Jakość tych zbiorów przekłada się bezpośrednio na atrakcyjność bibliotek. Nieaktualny i nieciekawy księgozbiór utrudni bibliotece pozyskać czytelników, zwłaszcza gdy tak wiele mówi się o podnoszeniu jakości usług bibliotecznych.

czytaj więcej »

W okresie od 12 do 13 marca działalność opiekuńcza, a od 16 do 27 marca zamknięcie. Tak działały szkoły w ostatnich tygodniach. Nauczyciel nie otrzyma wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe ani doraźne zastępstwa, ale należą mu się pozostałe składniki wynagrodzenia.

czytaj więcej »

Przepisy prawne w tym zakresie nie zmieniły się od lat. Natomiast zmianie uległa ich interpretacja przez sądy administracyjne. Zgodnie ze stanowiskiem sądów biblioteki publiczne mogą prowadzić działalność gospodarczą, lecz pod kilkoma warunkami.

czytaj więcej »

Przypadki pokrewieństwa pomiędzy przełożonym a pracownikiem w instytucjach publicznych zwykle budzą duże emocje. Na tyle duże, że przepisy prawa w niektórych sytuacjach zabraniają bezpośredniej podległości służbowej między członkami rodzin lub powinowatymi. Tak jest np. w uczelniach i administracji samorządowej. Czy również w bibliotekach jako instytucjach kultury?

czytaj więcej »

Pytanie: Mam pytanie odnośnie do miesięcznej karty pracy bibliotekarza, zatrudnionego w równoważnym systemie pracy. Pracownik na 4 dni z rzędu zaplanował wolne, to znaczy: wolną sobotę oraz 3 dni wolnego za wypracowane godziny. W tym czasie pracownik zachorował. Podczas rozliczenia w wykonaniu w miesięcznej karcie pracy pracownik wpisał ZL oraz godziny wykonania zgodnie z jego etatem, czyli po 6 godzin. W ostatecznym rozrachunku pracownik ma do odebrania dodatkowo jedną sobotę oraz 3 dni po 6 godzin, tzn. 18 godzin. Czy to jest poprawnie wykonane? Czy może w wykonaniu należy wpisać wolne i nie wpisywać godzin, tak jak było w planie pracy?

czytaj więcej »

Każdy nauczyciel bibliotekarz prędzej czy później zacznie myśleć o przejściu na emeryturę. Może być to podyktowane zbliżającym się wiekiem emerytalnym lub też innymi okolicznościami, jak brak godzin czy wypalenie zawodowe. Sprawdź, jakie świadczenia przysługują Ci na koniec kariery zawodowej.

czytaj więcej »

Matematyka jest dziedziną, która pobudza naszą wyobraźnię. Jej nieoczywiste obszary wzbudzają ciekawość, kierują do nieznanego, prowadzą do odkrycia. Często zapominamy o tym i nawet nie podejmujemy aktywności matematycznych w bibliotece. Tymczasem matematyka z bogactwem swoich zagadnień jest dziedziną o nieograniczonym potencjale, który warto wykorzystać także w bibliotece.

czytaj więcej »

Pytanie: W bibliotece pracuję od 1995 roku, najpierw jako kierownik (biblioteka była połączona z ośrodkiem kultury), a po odzyskaniu samodzielności instytucji jako dyrektor biblioteki. Od 2000 roku biblioteka jest samodzielną instytucją kultury. Dnia 8 maja 2000 r. zarządzeniem Dyrektora GBP został wprowadzony w bibliotece Regulamin Wynagradzania (konsultowany z ówczesnym prawnikiem urzędu gminy), w którym przewidziane są nagrody jubileuszowe po przepracowaniu 45 i 50 lat pracy w wysokości 400% wynagrodzenia miesięcznego. Kadrowa urzędu miejskiego twierdzi, że nagroda mi się nie należy. Natomiast w Internecie znalazłam inne opinie na ten temat.

czytaj więcej »

Punkty Cyfrowego Wsparcia Seniora to przykład dobrej praktyki we współpracy władz miasta, organizacji pozarządowych i instytucji kultury – głównie bibliotek oraz domów kultury. Projekt skutecznie przeciwdziała wykluczeniu cyfrowemu seniorów.

czytaj więcej »

Wejście w życie przepisów RODO wiązało się z koniecznością zmiany podejścia do ochrony danych osobowych. Dyrektorzy bibliotek i innych instytucji kultury zostali zobligowani do dokonania przeglądu obowiązujących procedur wewnętrznych.

czytaj więcej »

wiper-pixel