WYDANIE ONLINE

Szybki postęp naukowo-technologiczny wymusza zmiany w bibliotekach i świadczonych przez nie usługach. Zmienia się również rola pracowników tych instytucji. Jednak relacja z czytelnikami pozostaje najważniejsza. Jak może i powinna wyglądać w XXI wieku?

czytaj więcej »

Pytanie: Dyrektor gminnej biblioteki publicznej złożył wniosek o przejście na emeryturę z końcem marca. Zgodnie z art. 16 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej kandydata na stanowisko można wyłonić w drodze konkursu. Czy w związku z powyższym, jeśli organizator zdecydowałby się na konkursową formę wyłonienia kandydata, musi bezwzględnie stosować reguły i procedurę określoną w cytowanej ustawie i wydanym do niej rozporządzeniu czy może zastosować procedurę dowolną ( np obowiązującą w urzędzie) albo w ogóle zrezygnować z jakiejkolwiek procedury?

czytaj więcej »

Najmłodsi podopieczni lubią przebywać ze starszymi uczniami. Dowiedz się, jak przygotować uczniów klas najstarszych do przeprowadzenia atrakcyjnej lekcji bibliotecznej dla klas I–III.

czytaj więcej »

Zajęcia przybliżające funkcjonowanie pamięci i metody jej wspomagania.

czytaj więcej »

Zajęcia przybliżające lekturę i obecne w niej porównania i opozycje, rozwijające zdolność planowania i kreatywność.

czytaj więcej »

W roku szkolnym 2019/2020 w życie weszły nowe rozwiązania w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli. Wprawdzie katalog kar nie uległ zaostrzeniu, niemniej jednak wprowadzone zmiany mogą w efekcie przyczynić się do większej karalności czynów naruszających prawa i dobro dzieci. A to oznacza – także dla nauczyciela bibliotekarza – konieczność zwrócenia większej uwagi na swoje zachowanie w kontaktach z uczniami i to nie tylko w sferze czysto zawodowej.

czytaj więcej »

Co może zrobić biblioteka w przypadku gdy czytelnicy nie zwracają dokumentów w terminie lub dojdzie do ich zniszczenia, zagubienia? Co czynić, aby odzyskać przetrzymane dokumenty, wyegzekwować je od czytelników i tych czytelników nie stracić? Czy i jak prowadzić działania polubowne? Kiedy biblioteka może rozpocząć procedurę windykacyjną?

czytaj więcej »

W odniesieniu do seniorów nie mówi się o lekcjach bibliotecznych, a raczej o zajęciach edukacyjnych. Warto wziąć udział w projekcie, który ma pogłębiać wiedzę ekonomiczną wśród tej grupy czytelników. Wiedzę, która ma charakter praktyczny i może być wykorzystywana przez seniorów w codziennym życiu.

czytaj więcej »

Aby uporządkować mechanizmy weryfikacji, stworzono audyty, czyli niezależne oceny funkcjonowania instytucji. Wramach audytu wewnętrznego w każdej instytucji powinny być przeprowadzane audyty zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami RODO.

czytaj więcej »

wiper-pixel