WYDANIE ONLINE

Na pytanie o wymarzone wakacje każdy z nas udzieli innej odpowiedzi. Jedno jest pewne – wakacje powinny być niezapomniane, zarówno te, podczas których przemierzamy nieznane lądy, jak i te spędzane w rodzinnym mieście. Powinny bawić i edukować, zapewniać błogie lenistwo i moc atrakcji. Muszą być dobrze przemyślane, bo zdarzają się raz na rok. Jak zorganizować je w bibliotece?

czytaj więcej »

Minister edukacji podjął decyzję o wznowieniu prac Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty, który ma zająć się także kwestią nauczycieli bibliotekarzy.

czytaj więcej »

Umożliwienie samodzielnego przyznania nagrody nauczycielom przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny przewiduje najnowszy projekt rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.

czytaj więcej »

Dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. trzynastka to świadczenie pieniężne przysługujące za każdy pracownikom szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, a więc również nauczycielom – bibliotekarzom (w tym również w bibliotekach pedagogicznych). Przyznanie trzynastki zależy przede wszystkim od faktycznego okresu wykonywania pracy, ale nie w każdym przypadku. Poznaj przypadki, w których otrzymasz trzynastkę.

czytaj więcej »

Upowszechnianie kultury, promowanie kultury lokalnej, edukacja, integracja środowiska, warsztaty, seminaria, spotkanie i konkursy i wiele, wiele innych inicjatyw realizowanych w różnych formach działania składa się na pracę współczesnego bibliotekarza. Ile by jednak tych form i pomysłów nie wymieniać, to zawsze podstawową misją bibliotekarza jest i będzie promocja czytelnictwa i pomoc czytelnikowi w doborze odpowiedniej lektury. W artykule podpowiemy, gdzie szukać nowych pomysłów, aby jak najlepiej wypełniać tę podstawową misję.

czytaj więcej »

Niektóre instytucje kultury i instytucje oświatowe oraz naukowe mają specjalne uprawnienia, aby móc korzystać z dzieł twórców bez uzyskiwania zgody podmiotów praw autorskich i (co do zasady) nieodpłatnie. Jest to tzw. dozwolony użytek publiczny, którego rodzajem jest dozwolony użytek biblioteczny. Dlaczego bibliotekom opłaca się z niego korzystać?

czytaj więcej »

Dość powszechnym zjawiskiem jest publikowanie wizerunku dzieci na portalach społecznościowych ale też inne przypadku przetwarzania wizerunku małoletnich. Jaką rolę odgrywają tu rodzice? Warto mieć świadomość z jakimi konsekwencjami wiąże się takie przetwarzanie.

czytaj więcej »

Przepisy RODO w niektórych obszarach stanowią precyzyjną instrukcję dla dyrektorów bibliotek, jakie działania należy podejmować. Jednak niektóre kwestie zostały sformułowane dość ogólnie. W takich przypadkach kierownicy jednostek muszą samodzielnie zdecydować, jakie działania powinni podjąć, żeby przetwarzanie danych osobowych w zarządzanych przez nich instytucjach było zgodne z RODO.

czytaj więcej »

Społeczeństwo jest coraz bardziej świadome swoich praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych osób fizycznych i korzysta z instrumentów, które wynikają z RODO, m.in. domagając się właściwego wypełnienia obowiązku informacyjnego i składając skargi do organu ochrony danych. Jeszcze bardziej istotne są kary nakładane przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pierwsze kary i uzasadnienia do nich stały się wyznacznikiem tego, w jaki sposób powinny być przetwarzane dane osobowe zgodnie z oczekiwaniami polskiego organu ochrony danych.

czytaj więcej »

Niektóre biblioteki pobierają od czytelników spoza miejscowości czy gminy, w której działają kaucję. Oczywiście odpowiedni zapis powinien znajdować się w regulaminie biblioteki. Osoby wpłacające kaucję muszą mieć możliwość ją odebrać. Co jednak się stanie jeśli tego nie zrobią?

czytaj więcej »

Kodeks pracy nie przewiduje możliwości przywrócenia do pracy odwołanego niezgodnie z prawem dyrektora biblioteki publicznej. Sąd może jednak zasądzić na rzecz byłego dyrektora odszkodowanie. Potwierdza to wyrok Sądu Najwyższego z 11 lipca 2017 r. (sygn. akt I PK 201/16).

czytaj więcej »

Pytanie: O powołaniu komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych decyduje dyrektor szkoły. kogo może do nich powołać bez występowania o zgodę, a od których osób zatrudnionych w szkole taką zgodę trzeba pozyskać?

czytaj więcej »

wiper-pixel