WYDANIE ONLINE

Biblioterapia, czyli leczenie za pomocą czytania, to ciekawa metoda terapeutyczna. Jej elementy można wykorzystać w każdej bibliotece.

czytaj więcej »

Kontakty z najmłodszymi uczniami nie muszą ograniczać się do czytania im bajek i wypożyczania lektur. Istnieje wiele form zajęć (aktywizujących i inspirujących dzieci), które da się wykorzystać w bibliotece.

czytaj więcej »

 „Co do reszty mego majątku, zostanie on zadysponowany w sposób następujący: kapitał zainwestowany będzie przez wykonawcę [mego testamentu] w stabilnych papierach wartościowych i stanowić będzie fundusz, z którego coroczny dochód przeznaczony zostanie na nagrody dla osób, które w czasie ubiegłego roku wyświadczą największe usługi na rzecz dobra ludzkości”. Oto propozycja ciekawej lekcji bibliotecznej na temat historii Nagrody Nobla i polskich jej laureatów.

czytaj więcej »

Zajęcia przybliżające znaczenie i praktyczne wykorzystanie kompetencji społecznych w życiu.

czytaj więcej »

Dziwak, ekscentryk, odmieniec. Zajęcia o tym, jak zwiększyć akceptację dla odmienności.

czytaj więcej »

Niezależnie od obowiązku ochrony danych osobowych wskazanego w RODO, podmiot realizujący zadania publiczne powinien zapewnić bezpieczeństwo wszystkim informacjom, którymi dysponuje. Tym samym, bezpieczeństwo należy zapewnić zarówno przetwarzanym danym osobowym, jak i innym informacjom, którymi dysponuje publiczna biblioteka.

czytaj więcej »

W miarę powiększania zbiorów bibliotecznych przybywa również pewna ilość pozycji, których warto się z różnych powodów pozbyć z katalogu. Służy temu procedura ubytkowania materiałów. Przejdźmy przez wszystkie jej etapy.

czytaj więcej »

Status bibliotekarzy zatrudnionych na uczelniach publicznych i niepublicznych zmienił się. I to diametralnie. To, czy nadal mają status nauczyciela akademickiego, ze wszystkimi tego przywilejami, zależy wyłącznie od decyzji samej uczelni, w której pracują.

czytaj więcej »

Pytanie: Biblioteka jest głównym partnerem gminy w realizacji projektu unijnego (Europejski Fundusz Społeczny). W związku z tym projektem musi zatrudnić animatora oraz wyznaczyć dwóch pracowników do pomocy w prowadzeniu projektu, za co mają otrzymać dodatek specjalny. W projekcie na dodatek specjalny dla tych 2 pracowników założono znacznie więcej pieniędzy, niż pozwala na to uodk i regulamin wynagradzania. Czy jeżeli instytucja posiada środki, może zmienić zapis w regulaminie na np. 50%. W regulaminie nie ma też stanowiska animator, więc wydaje mi się, że muszę wprowadzić aneks, w którym takie stanowisko się pojawi. Animator będzie tylko zatrudniony na okres trwania projektu, tzn. na 1 rok. Dla głównej księgowej w tym projekcie nie przewidziano wynagrodzenia, a to ona odpowiada za właściwe prowadzenie księgowości wyodrębnionej dla tego projektu. Księgowej i dyrektorowi nie przysługuje dodatek specjalny – jak można zatem wynagrodzić księgowej tę pracę? Czy mogę ją zatrudnić np. na umowę zlecenia do prowadzenia księgowości tego projektu?

czytaj więcej »

wiper-pixel