WYDANIE ONLINE

Bibliotekarz szkolny, który podejmuje się pracy z uczniem trudnym, może odgrywać ważną rolę w kształtowaniu ucznia z zaburzeniami zachowania. Najczęściej bibliotekarze szkolni nie mają kwalifikacji do prowadzenia terapii, ale nie taka powinna być jego rola, gdyż szkoła nie jest miejscem do prowadzenia terapii. Jednak szkoła wykonuje wiele zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i w tych działaniach nauczyciel bibliotekarz może pełnić ogromnie ważną funkcję. Sprawdź, jak skutecznie wykorzystać szczególne możliwości kontaktu indywidualnego z uczniem.

czytaj więcej »

Od czasu do czasu pojawiają się czytelnicy, którzy naruszają zasadę ciszy w bibliotece. Wpadają do biblioteki ze świata, w którym pośpiech i hałas są normalne, więc nie zdają sobie sprawy ze swojej nadmiarowości. Albo czują, że tu mogą sobie na więcej pozwolić. Odreagowują napięcia, nakazy i zakazy. Co wtedy robić? Jak sprawić, by uczniowie zaangażowali się w zajęcia?

czytaj więcej »

Tolerancja i poszanowanie różnorodności w twórczej odsłonie. Oto propozycja ciekawych zajęć dla nastolatków.

czytaj więcej »

Jest to propozycja ciekawej lekcji dla różnych grup wiekowych.

czytaj więcej »

Aby skutecznie przejść do nowej rzeczywistości, bibliotekarze muszą przeanalizować to, jak zmieniają się zachowania użytkowników, technologie informacyjne i nasze zasoby informacyjne. Celem tej analizy powinno być ukształtowanie nowych zasad obsługi czytelników. Dodatkowo pojawiają się nowe typy dokumentów, a co za tym idzie – potrzeby uelastycznienia relacji danych bibliograficznych i ich udostępniania. Wszystko to ma na celu przeniesienie katalogów bibliotek do szerszej rzeczywistości cyfrowej, uczynienie ich bardziej dostępnymi w sieci WWW.

czytaj więcej »

O czym pracownik biblioteki publicznej lub uczelnianej może powiedzieć czytelnikowi, aby pomóc mu w gromadzeniu bibliografii do artykułu, pracy zaliczeniowej lub naukowej? Na jakie drogi poszukiwań bibliograficznych można nakierować dorosłego czytelnika, który chce wyczerpać dany temat? Sprawdź, jakie katalogi warto mu polecić.

czytaj więcej »

W 2009 roku neuropsycholog doktor David Lewis z uniwersytetu w Sassex przeprowadził cykl badań, podczas których wybrane osoby poddawano „stresującym” testom oraz aktywnościom, cały czas mierząc napięcie mięśni i pracę serca, a następnie stosowano różne techniki relaksacji i znów sprawdzano reakcje organizmu. Okazało się, że nie słuchanie muzyki, picie herbaty czy spacer, lecz właśnie czytanie książki najszybciej wyciszyło organizm. Już 6 minut czytania wystarczyło, aby obniżyć poziom stresu o dwie trzecie.

czytaj więcej »

Sprawdź, na jakie kluczowe kwestie należy zwrócić uwagę, aby nie naruszyć obowiązujących obecnie zasad zabezpieczania danych osobowych. Upewnij się, że w Twojej bibliotece wdrożono odpowiednie procedury.

czytaj więcej »

Pytanie: Przygotowuję podcast o dobrych praktykach i przykładach budowania społeczności wokół biblioteki oraz roli biblioteki w życiu dzielnicy. Prośba o pomoc. 

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel został zatrudniony w szkole od 1 września 2019 r. W tej szkole rozpoczął także staż na nauczyciela kontraktowego. Złożył oświadczenie, że szkoła nie jest jego podstawowym miejscem pracy. Podstawowym miejscem pracy jest Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy. Czy szkoła, w której rozpoczął staż na nauczyciela kontraktowego, chociaż nie jest podstawowym miejscem pracy, powinna wypłacić dodatek na start temu nauczycielowi?

czytaj więcej »

wiper-pixel