WYDANIE ONLINE

Wielu bibliotekarzy zna sytuację, w której pomysły na działania biblioteczne w szkole przepełniają głowę, ku ogólnemu zdziwieniu są nawet chętni uczniowie do podejmowania aktywności. Jest tylko jeden problem. Często zasadniczy – zupełnie pusta biblioteczna skarbonka. Co zrobić, aby brak budżetu nie odebrał dzieciom i nauczycielowi chęci do działania?

czytaj więcej »

Od 1 września 2019 r. obowiązują zmiany w pracy nauczycieli wynikające z nowelizacji Karty Nauczyciela, które dotyczą również nauczycieli bibliotekarzy. Sprawdź, co się zmienia w Twojej pracy.

czytaj więcej »

W nowoczesnej bibliotece pracują zaangażowani i oddani bibliotekarze. Taki cel przyświeca przy wyborze tematyki szkoleń dla pracowników instytucji i bibliotek powiatu polkowickiego. 

czytaj więcej »

Wsparcia finansowego dla bibliotek szkolnych można poszukiwać w programach ministerialnych i innych, w fundacjach zajmujących się sprawami edukacji lub dzieci, a także w funduszach Unii Europejskiej.

czytaj więcej »

Sejmowe Komisje: Kultury i Środków Przekazu oraz Edukacji, Nauki i Młodzieży rozpatrzyły informację na temat stanu i rozwoju czytelnictwa w Polsce.

czytaj więcej »

W każdej szkole są uczniowie mający trudności w nauce. W większości szkół brakuje czasu i możliwości, aby udzielić im takiej pomocy, by trudności te zniwelować. Klasy są liczne i nauczyciele nie zawsze mogą poświęcić uczniom wystarczająco dużo czasu. Nauczyciele starają się pomóc uczniowi po zajęciach lekcyjnych, ale nie jest to łatwe. W takich sytuacjach swoją pomoc może zaproponować bibliotekarz szkolny.

czytaj więcej »

W ciągu minuty na świecie wydawanych jest kilkadziesiąt nowych książek. Wszyscy ich twórcy piszą dla jakiegoś odbiorcy. Nieważne – konkretnego, ogólnego czy wyimaginowanego. Odbiorca musi być, bo pisarz nie istnieje bez czytelnika. Tę oczywistą prawdę znają wszyscy ludzie pióra.

czytaj więcej »

Ciekawa lekcja o morzu łącząca wiedzę z różnych przedmiotów z pracą twórczą.

czytaj więcej »

Główna działalność bibliotek opiera się na użyczaniu egzemplarzy książek papierowych w ramach przyznanego im prawa do dozwolonego użytku. Czy jednak w ramach swojej głównej aktywności biblioteka może wytwarzać dodatkowe egzemplarze utworów literackich poprzez ich kopiowanie?

czytaj więcej »

Kodeks pracy nie przewiduje obowiązkowego poinformowania pracownika o tym, że umowa o pracę na czas określony nie ulegnie przedłużeniu. Jednak w niektórych wypadkach dyrektor musi zareagować, jeżeli umowa pracownika ulega zakończeniu, a biblioteka nie będzie dalej z nim współpracować.

czytaj więcej »

Współczesna biblioteka, jak wszystkie instytucje użytku publicznego, musi być dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pisaliśmy o tym w poprzednim wydaniu „Nowoczesnej biblioteki”. Ale kwestie architektoniczne i sprzętowe to tylko część problemu. Nie mniej ważną sprawą jest przygotowanie i kompetencje bibliotekarzy w zakresie obsługi użytkowników z niepełnosprawnością. A z tym nie wszędzie jest najlepiej. Sprawdź, o czym powinien pamiętać bibliotekarz, abyodpowiednio obsługiwać czytelników z niepełnosprawnością.

czytaj więcej »

Pytanie: Zapoznałam się z artykułem poświęconym regulaminowi wynagradzania w bibliotece jako instytucji kultury. Szczególną uwagę zwróciłam na § 6, w którym jest mowa o odprawie pieniężnej w związku z przejściem na emeryturę lub rentę a zwłaszcza na punkt 2, gdzie umieszczony jest zapis, że po przepracowaniu co najmniej 30 lat, pracownikowi przysługuje odprawa w wysokości 6-miesięcznego wynagrodzenia. Bardzo proszę o podanie podstawy prawnej, która pozwala na taki zapis.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w bibliotece publicznej do przeprowadzania zajęć z dziećmi przez bibliotekarza wymagane jest przygotowanie pedagogiczne?

czytaj więcej »

wiper-pixel