WYDANIE ONLINE

Biblioteka szkolna może pełnić różnorodne funkcje. Wielu nauczycieli bibliotekarzy szuka w swojej pracy nowych wyzwań, starając się, by biblioteka szkolna była miejscem ważnym dla szkoły. Dlatego też podejmują wiele dodatkowych inicjatyw, takich jak organizacja uroczystości szkolnych, wspomaganie pracy samorządu uczniowskiego, współorganizacja konkursów szkolnychi pozaszkolnych, organizacja różnych form rozwijania talentów i zainteresowań uczniów, prowadzenie kół zainteresowań, prowadzenie teatru szkolnego. Jednym z największych wyzwań jest jednak praca z tzw. uczniem trudnym.

czytaj więcej »

Dobra wiadomość dla nauczycieli, którzy czekają na możliwość otwarcia stażu na wyższy stopień awansu zawodowego – okres przerwy między awansami będzie skrócony, a po stażu znów będzie ocena dorobku zawodowego. Sprawdź, kiedy nauczyciel będzie mógł otworzyć staż, kto będzie musiał poddać się jeszcze ocenie pracy po jego zakończeniu oraz jak jeszcze ma zmienić się awans zawodowy nauczycieli od 1 września 2019 r. To jednak nie wszystkie zmiany.

czytaj więcej »

W Polsce jest około 5 milionów osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami i dysfunkcjami. Przystosowuje się do nich szybciej lub wolniej wiele obszarów życia społecznego. Jednym z nich są biblioteki. Współczesna biblioteka z jej funkcjami kulturową, edukacyjną, naukową i integracyjną jest instytucją szczególnie predestynowaną do zapewniania osobom z niepełnosprawnością szerokiego, wolnego od barier mentalnych i fizycznych uczestniczenia w świecie informacji i kultury. Warto sprawdzić, w jaki sposób biblioteki mogą ułatwiać swoim niepełnosprawnym czytelnikom korzystanie ze zbiorów i usług.

czytaj więcej »

Biblioteka publiczna powołana i prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego jest od niej zależna i zobligowana do współpracy. Sprawdź, jak współpracować z organizatorem, aby to współdziałanie przynosiło jak najlepsze efekty dla lokalnej społeczności.

czytaj więcej »

Rekrutacja do szkół średnich w tym roku szkolnym pokazała, że liczy się każdy punkt. Jak wyprzedzić innych w wyścigu do liceum? Świetnym rozwiązaniem jest wolontariat. Jeśli nawet na początku chęć działania na rzecz innych wynika z potrzeby zdobycia dodatkowych punktów, bardzo szybko przeradza się w rzeczywiste i prawdziwe zaangażowanie. Warto wykorzystać tę predyspozycję młodych aktywistów.

czytaj więcej »

Specjaliści w zakresie zarządzania nie mają wątpliwości, że prawidłowe funkcjonowanie każdej instytucji wiąże się z koniecznością regularnego weryfikowania różnych aspektów jej funkcjonowania. W celu uporządkowania mechanizmów weryfikacji stworzono audyty, czyli niezależne oceny funkcjonowania instytucji. Od 25 maja 2018 r. w ramach audytu wewnętrznego w każdej instytucji powinny być przeprowadzane audyty zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami RODO.

czytaj więcej »

Pytanie: W bibliotece publicznej od 1 lutego 2019 roku został zatrudniony pracownik na zastępstwo. Okazało się że osoba przebywająca na zasiłku już do pracy nie wróci, ponieważ przechodzi na rentę. Osoba z zastępstwa będzie zatrudniona na jej miejsce. Co z okresem wypowiedzenia?

czytaj więcej »

Biblioteka Narodowa w 2017 roku wdrożyła nowy język informacyjno-wyszukiwawczy Deskryptory Biblioteki Narodowej, zastępując stosowany Język Haseł Przedmiotowych BN. Sprawdź, z czego wynikała ta zmiana i czym charakteryzuje się to nowe narzędzie indeksowania i wyszukiwania.

czytaj więcej »

wiper-pixel