WYDANIE ONLINE

Biblioteka jest miejscem wyjątkowym. Z jednej strony to oaza spokoju, do której można uciec, by poczytać lub popracować. Z drugiej strony niepożądane postawy i zachowania odwiedzających ją uczniów są tu bardziej widoczne. Dowiedz się więcej o trudnych uczniach i sposobach pracy z nimi.

czytaj więcej »

Biblioteki będące zamawiającymi czekają w najbliższym czasie istotne zmiany przy udzielaniu zamówień publicznych. Wprawdzie nowe przepisy wejdą w życie dopiero od 1 stycznia 2021 r., ale już teraz warto się do tego przygotować.

czytaj więcej »

Będzie to największy dotychczas projekt edukacji cyfrowej w Polsce, skierowany do szkół. Przez najbliższe 4 lata partnerzy przeszkolą ponad 75 tysięcy nauczycieli, tak by potrafili lepiej wykorzystywać istniejące zasoby online w swojej codziennej pracy, a także tworzyć własne zasoby i z ich pomocą stosować aktywne metody nauczania.

czytaj więcej »

Bibliotekarz sporą część czasu poświęca na ewidencję księgozbioru i opieką nad nim. Nierzadko wydaje się, że jego praca to katalogowanie, obkładanie oraz konserwacja książek. Nic bardziej mylnego. Celem działań tego nauczyciela jest bowiem wpływanie na rozwój czytelnictwa. Sprawdź, jak utrwalać umiejętność czytania ze zrozumieniem, zachęcać do czytania w ogóle, przekonywać do poszerzania horyzontów czytelniczych.

czytaj więcej »

Biblioteka XXI wieku nie może być tylko wypożyczalnią książek. Większość bibliotek w krajach Unii Europejskiej to ośrodki lokalnego życia kulturalnego i społecznego. Zmieniają się również biblioteki publiczne w Polsce. Coraz więcej samorządów rozumie, że nowoczesna, dobrze funkcjonująca biblioteka, która spełnia oczekiwania mieszkańców, może być także znakomitą wizytówką miasta, promować jego rozwój, kulturę, osiągnięcia. Sprawdź, w jaki sposób niektóre biblioteki stały się nowoczesnymi centrami kultury i z dumą są traktowane jako wizytówki swoich miast.

czytaj więcej »

Wszystkie biblioteki w programie swojej działalności mają między innymi organizowanie imprez cyklicznych. Różna jest ich liczba i różna częstotliwość, odbywają się raz do roku, raz na kwartał, dwa razy w miesiącu itp., w zależności od rodzaju imprezy i społecznego zapotrzebowania. W artykule znajdziesz przykłady różnych imprez cyklicznych. Odpowiemy na pytanie, jakie wynikają z nich korzyści dla odbiorców i organizatorów.

czytaj więcej »

Oto propozycja ciekawej lekcji bibliotecznej. Jest przeznaczona dla uczniów, ale z powodzeniem można ją także prowadzić na wakacyjnych zajęciach dla młodych czytelników.

czytaj więcej »

Pytanie: Na jak długi okres może być zawarty kontrakt menedżerski z dyrektorem biblioteki miejskiej?

czytaj więcej »

Pytanie: Na czym polega kontrola zbiorów za pomocą spisu numerów książek „według regałów”? 

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pracownicy gminnej biblioteki publicznej są pracownikami samorządowymi? 

czytaj więcej »

Pytanie: Zastanawia mnie problem podpisu na liście obecności dyrektora, który ma nienormowany czas pracy. Pracownik mający określony obowiązek czasu pracy (np. 8 godzin) podpisując listę obecności, zobowiązuje się do przepracowania swojego normatywnego czasu pracy. Jeżeli go nie realizuje ma określone zobowiązania wobec pracodawcy, uzyskania zgody na skrócenie lub uzyskania polecenia na przedłużenie tego czasu pracy. Oczywiście są jeszcze zależności powiązane, jak np. ubezpieczeniew czasie pracy, itp. Co z tego wynika w kontekście rozliczania czasu pracy?

czytaj więcej »

wiper-pixel