WYDANIE ONLINE

Ewidencja zbiorów jest jedną z podstawowych czynności bibliotecznych. Bibliotekarz ujmuje wpływy i ubytki w sposób umożliwiający identyfikację tych materiałów oraz ujmuje ilościowo i wartościowo ich stan, a także zachodzące w nim zmiany. Dowiedz się, w jaki sposób prowadzić ewidencję zbiorów w bibliotece szkolnej.

czytaj więcej »

Sprawozdanie z pracy biblioteki szkolnej powinno być odpowiedzią na plan pracy biblioteki. Jeśli porównamy to, co planowano, z tym, co wykonano, będziemy wiedzieć, jaka jest efektywność pracy biblioteki, i wyciągniemy wnioski do dalszej pracy. Sprawdź, co powinno zawierać sprawozdanie z pracy biblioteki szkolnej. Pokażemy krok po kroku, jak je tworzyć.

czytaj więcej »

Poziom czytelnictwa w naszym kraju wciąż jest daleki od zadowalającego. Podczas gdy w Szwecji w 2018 roku co najmniej jedną książkę przeczytało około 80% społeczeństwa, w Polsce ten odsetek wynosił zaledwie 38%. Poziom czytelnictwa jest ściśle powiązany z kondycją bibliotek lokalnych, a ta w głównej mierze zależy od tego, w jakim stopniu dbają o nie władze lokalne. Sprawdź, jak przekonać samorządowców, że inwestowanie w kulturę się opłaca. Zdobądź argumenty i konkretne przykłady.

czytaj więcej »

Oto propozycja zajęć bibliotecznych na ostatnie tygodnie przed wakacjami. Łączy aktywne korzystanie z zasobów biblioteki z zainteresowaniami uczniów.

czytaj więcej »

Od kilku lat w Polsce zauważalne są dwa procesy: wzmocnienie bibliotek publicznych jako ośrodków lokalnego życia społecznego i publicznego oraz wzmocnienie partycypacyjnego podejmowania decyzji publicznych, np. przy wykorzystaniu mechanizmów konsultacji społecznych. Takie konsultacje mogą stać się motorem napędzającym aktywność mieszkańców, a sama biblioteka – sojusznikiem instytucji samorządowych wspierającym proces podejmowania decyzji przy współudziale obywateli. Dowiedz się, w jaki sposób należy przeprowadzić takie konsultacje.

czytaj więcej »

Rozwój technologii informatycznych powoduje ciągłe zmiany w bibliotekach w zakresie zarządzania, przechowywania danych, nowych technologii. Czy bibliotekarze systemowi są potrzebni? Jeśli biblioteki będą kontynuować swoją misję z jednoczesną umiejętnością wpisywania się w zmieniającą się rzeczywistość – tak. Bibliotekarz systemowy powinien mieć umiejętność łączenia pragmatyki bibliotekarskiej z rozwojem technologicznym.

czytaj więcej »

Pytanie: W poprzednim numerze ukazał się ciekawy artykuł o mikrobibliotekach. W jaki sposób zdobyć pieniądze i odpowiednie zgody na tego typu inicjatywę?

czytaj więcej »

Pytanie: Przez jaki okres należy przechowywać protokoły wpływów i ubytków materiałów bibliotecznych, np. informacje o przekazaniu bibliotece materiałów w formie daru?

czytaj więcej »

wiper-pixel