WYDANIE ONLINE

Jeżeli w bibliotece przewidziane są różne godziny pracy dla pracowników i stosowane są systemy czasu pracy przewidujące różne wymiary czasu pracy, kierownik powinien wydać indywidualne harmonogramy czasu pracy.

czytaj więcej »

Planowanie reformy ustroju szkolnictwa w Polsce niosło ze sobą prawdopodobieństwo likwidacji bibliotek szkolnych, co wzbudziło wiele emocji i niepokoju. Reforma oświaty nie doprowadziła jednak  do likwidacji bibliotek szkolnych, lecz wprowadziła zmiany w ich funkcjonowaniu.

czytaj więcej »

Wymiar etatu, dyżury, zastępstwa – to najczęstsze problemy, których nie są w stanie rozwiązać dyrektorzy. Nie ma np. jasnych kryteriów określających wymiar etatu dla bibliotekarza w danej szkole. Dlatego też decyzje w tym względzie podejmuje organ prowadzący. A są one bardzo rozbieżne – zależnie od tego, kto je podejmuje.

czytaj więcej »

Jesteś bibliotekarzem i dopiero rozpoczynasz swoją karierę zawodową w szkole? Niestety musisz przygotować się na wydłużenie ścieżki awansu zawodowego. Od 1 września 2018 r. wydłużono staż na stopień nauczyciela kontraktowego z 9 miesięcy do 1 roku i 9 miesięcy. Nowej regulacji podlegają wszyscy nauczyciele stażyści, którzy rozpoczęli staż nie wcześniej niż we wrześniu 2018 r.

czytaj więcej »

Biblioteki można łączyć z innymi instytucjami kultury niebędącymi bibliotekami, jeśli połączenie to nie spowoduje uszczerbku w wykonywaniu dotychczasowych zadań. Zaletą są oszczędności, np. na etacie dyrektora czy obsłudze księgowo-kadrowej. Jednak – jak pokazuje doświadczenie z ostatnich lat – biblioteki połączone z ośrodkami utraciły samodzielność i zostały w całości podporządkowane tym ośrodkom. Jeśli jednak nie ma innego wyjścia jak połączenie, warto sprawdzić, jak przebiega procedura połączenia biblioteki z inną instytucją kultury, a także jakie mogą być skutki takiego połączenia.

czytaj więcej »

Budżet partycypacyjny ma włączyć mieszkańców gminy we wspólne ustalanie priorytetów dotyczących potrzeb wspólnoty. Wśród priorytetów określanych przez mieszkańców wiele związanych jest z kulturą, w tym z bibliotekami. Coraz częściej gminy korzystają z budżetu partycypacyjnego. Sprawdź, jak się przygotować do opracowania wniosku, jak go utworzyć, aby był skuteczny, i jak go złożyć.

czytaj więcej »

Seniorzy stają się coraz liczniejszą i coraz ważniejszą grupą użytkowników bibliotek. Jest to ogromne wyzwanie dla bibliotek, które zwykle stanowią centrum działań społeczno-kulturalnych w środowisku lokalnym. Bibliotekarze włączają się więc w realizację wyzwań dotyczących tej grupy społeczeństwa. W artykule podpowiemy, jakie propozycje mogą wyjść naprzeciw oczekiwaniom seniorów, pokażemy przykładowe formy i sposoby pracy z seniorami.

czytaj więcej »

W jednym z wcześniejszych numerów pisma pojawił się temat biblioteki z perspektywy młodego bibliotekarza. Uznałam jednak, że warto poznać opinię innej osoby, która dopiero rozpoczyna swoją karierę. Postanowiłam więc porozmawiać z Wiktorią, studentką psychologii, która od niedawna pracuje w bibliotece publicznej i chciałaby podzielić się z nami swoimi spostrzeżeniami.

czytaj więcej »

Pytanie: Dyrektor biblioteki gminnej jest na zwolnieniu lekarskim. Wiadomo, że jest poważnie chory. Statut biblioteki nie przewiduje powołania zastępcy dyrektora. Czy wójt gminy może pod nieobecność dyrektora upoważnić pracownika biblioteki do wykonywania zadań p.o. dyrektora?

czytaj więcej »

Pytanie: Jestem nauczycielem dyplomowanym. Pracuję w bibliotece szkolnej w wymiarze 30 godz. (pełen etat). Mam też 6 godz. języka polskiego, który rozliczany jest jako nadgodziny. Od września organ prowadzący nakazał rozliczanie godzin nadliczbowych w stawce pomiędzy stawką godziny nadliczbowej nauczyciela bibliotekarza a godziną dydaktyczną. Nie jest to łączenie etatu, ponieważ nie uzupełniam godzinami języka polskiego etatu, a tak jest to uzasadnione. Czy działanie organu prowadzącego nie jest mylną interpretacją przepisów?

czytaj więcej »

Pytanie: Naszą bibliotekę zalała woda z pękniętej rury. Ubezpieczyciel po oszacowaniu szkody przyznał nam odszkodowanie. Czy właściwie ujmiemy odszkodowanie i naprawę w księgach rachunkowych biblioteki?1. Decyzja o przyznaniu odszkodowania: (w analityce: Rozliczeniaz ubezpieczycielem z tytułu odszkodowania) „Pozostałe rozliczenia 249/760”, „Pozostałe przychody operacyjne” (w analityce: „Odszkodowanie z tytułu zdarzenia losowego”).2. Przelanie odszkodowania: „Rachunek bankowy 130/249” (w analityce: Rozliczenia z ubezpieczycielem z tytułu odszkodowania), „Pozostałe rozrachunki”. 3. Faktury za naprawy: „Pozostałe koszty operacyjne” 761/210 „Rozliczenia z dostawcą usług”. Gdzie prezentujemy w Rachunku zysków i strat przychód z tytułu odszkodowania i koszty napraw? Czy pieniądze z odszkodowania możemy przeznaczyć na zakup regałów lub książek?

czytaj więcej »

wiper-pixel