WYDANIE ONLINE

Główna działalność bibliotek opiera się na użyczaniu egzemplarzy książek papierowych w ramach przyznanego im prawa do dozwolonego użytku. Posiadanie tej ustawowej licencji nie wyczerpuje jednak tematu związanego z przestrzeganiem prawa autorskiego, zwłaszcza że aktywność współczesnej biblioteki coraz bardziej wkracza w inne obszary, niezwiązane bezpośrednio z ich pierwotną misją. Dowiedz się, jak nowoczesna biblioteka może obecnie funkcjonować w zgodzie z prawem autorskim.

czytaj więcej »

Biblioteka będzie wtedy wypełniać swoją misję gdy pozna wiek, wykształcenie, zainteresowania i sytuację życiową czytelników. W artykule pokażemy, jak biblioteka Wilanów przystosowała swoją działalność do specyfiki środowiskowej miasteczka Wilanów, zamieszkałego głównie przez młode rodziny z dziećmi. Przedstawimy też niektóre pomysły i propozycje, jakie oferuje mieszkańcom.

czytaj więcej »

Organizacje pracy biblioteki szkolnej i zadania nauczyciela bibliotekarza określa statut szkoły. Statut wymienia zazwyczaj główne cele, jakie powinna realizować biblioteka. Rolą bibliotekarza jest natomiast przygotowanie takiego planu pracy biblioteki, żeby jak najlepiej służył realizacji tych celów. Sprawdź, co powinno znaleźć się w dobrym planie pracy biblioteki szkolnej. Zapoznaj się także z różnymi ciekawymi pomysłami bibliotekarzy.

czytaj więcej »

Do zbiorów bibliotecznych oprócz książek należą płyty, dyskietki, filmy na różnych nośnikach, mapy, tablice, plansze. Kontrola zbiorów bibliotecznych przeprowadzana jest na podstawie istniejącego inwentarza. Poprzez porównanie zapisów ze stanem faktycznym ma na celu ujawnić różnice i ustalić ewentualne braki.

czytaj więcej »

Sprawdź, czy możesz obecnie robić zdjęcia uczniom czy przedszkolakom, którzy przychodzą do biblioteki szkolnej lub publicznej np. na głośne czytanie. A co z rodzicami, którzy będą na zdjęciach?

czytaj więcej »

W sytuacji gdy dyrektor wyznaczył inspektora ochrony danych, ma obowiązek zawiadomić Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o jego wyznaczeniu w terminie 14 dni. Sprawdź, jakie dane należy podać.

czytaj więcej »

W Internecie czytamy niecierpliwie, a nasz wzrok ślizga się po ekranie, więc najważniejsze informacje powinno dać się objąć jednym spojrzeniem. Skuteczna zapowiedź jest zwięzła, obrazowa i przejrzysta. Jak zagospodarować tę krótką formę, by zachęcić czytelnika do udziału w wydarzeniu organizowanym przez bibliotekę?

czytaj więcej »

Dobra biblioteka cyfrowa powinna dysponować bogatymi zasobami zaspokajającymi potrzeby czytelników. Nie może też ograniczać się jedynie do usługi udostępniania zbiorów, lecz powinna budować cały system usług służący dokumentowaniu kultury narodowej. Aby jak najlepiej spełniać tak rozumiane zadania, polskie biblioteki cyfrowe są najczęściej konsorcjami złożonymi z wielu bibliotek i instytucji, które same nie byłyby w stanie stworzyć sprawnie działającego zasobu cyfrowego swoich zbiorów.

czytaj więcej »

wiper-pixel